Hjälp

Skapa nyhet

Välj "Lägg till nyhet" i menyn till höger.

För mer info, se "Redigera innehåll" nedan.

Redigera innehåll (nyheter)

Du redigerar innehåll genom att

 1. logga in
 2. gå till den sida du vill redigera
 3. klicka på fliken "Redigera"

Verktygsraden är raden men små knappar ovanför det stora textutrymmet.

Viktigt:

 • Området med brödtext ("Body") måste använda textformatet "Full HTML".

Klistra in

Stilinformation (ex fetstil) tas bort då du klistrar in text. Men detta fungerar tyvärr inte alltid, så använd knappen "Klistra in som vanlig text" i verktygsraden i stället.

Radbrytningar

Se till att du har styckebrytningar mellan styckena, inte radbrytningar. Styckebrytningar läggs till med en Retur-tangenten. Får du in vanliga radbrytningar (ofta kallade mjuka radbrytningar), radera dem och tryck på Retur/Enter.

Rubriker

Använde "Heading 2" och "Heading 3" som rubriker. Sidan i sig kommer alltid ha "Heading 1" som rubrik (sidans titel).

Länkar

Markera ordet som du vill länka. Se till att ordet eller orden du markerar är "självständiga" -- av tillgänglighetsskäl ska länkar kunna läsas upp och lyssnaren förstå vad de länkar till. "Läs mer här" är en dålig länk. "Läs regeringens utlåtande om lodjursjakt" är en bättre länk.

Klicka därefter på knappen med kedjan och jordgloben i verktygsraden. I fönstret klistar du in länken.

Länka aldrig till ett nytt fönster ("_blank") pga tillgänglighetsskäl.

Bilder

Se till att bilden är 600 pixlar bred.

Hur du lägger till bilder i brödtexten ("Body"):

 1. Se till att markören är på en tomrad.
 2. licka på bild-knappen i verktygsraden (ser ut som en tavla). Du får upp ett fönster, "Bildegenskaper".
 3. Klicka på knappen "Bläddra på server". Du får upp ett fönster, "File Browser".
 4. Klicka på "<rot> för att se alla mapper där du kan lägga bilder (och dokument).
 5. Klicka på rätt mapp (för nyheter är mappen "Nyheter").
 6. Klicka på knappen "Ladda upp" och välj bilden (dokumentet) på din dator. Klicka på "Browse" och sedan "Ladda upp".
 7. Klicka på "Insert file" för att återvända till "Bildegenskaper".
 8. Se till att du skriver in en beskrivande text under "Alternativ text" för tillgänglighet.
 9. Klicka på "OK"-knappen.
 10. För att bilden ska fungera (skala) på mobiler etc, markera bilden igen, klicka på "Bild"-knappen, gå till fliken "Avancerad" och ta bort texten som står under "Stilmall".
 11. Klicka på "OK".

Format: Använd .png för grafik och .jpg (minst kvalitet 50) för fotografier.

Dokument

Markera ordet/orden som du vill länka dokumentet till, klicka på "Infoga/redigera länk" och fortsätt sedan på samma sätt som för bilder.