Kontakt

Kontakt

Richard Dehnisch, Richard.Dehnisch@student.gih.se, 073-903 45 25.

Kontaktinformation till styrelsen.

Länkar till nationella och internationella organisationer

Innehåll/hemsida

Jaktkritikerna riktar ett varmt tack till Hans Ring/N som tagit bilderna på vår hemsida (alla är ©Hans Ring/N.) Hemsidan är utvecklad av Oscillator. Temat är anpassat till Drupal av Drupalizing/More than (just) Themes. Ursprungligen av Simple Themes.