Lokalavdelningar

Jaktkritikerna Västra Götalands län

Jaktkritikerna Västra Götaland hade sitt första möte 29 oktober 2016. Vi var en kvartett som i studiecirkeln ”Djurvård, djurskydd” bl.a. kom in och började granska jakten och blev då väldigt upprörda när vi fick inblick i tidningen Jaktjournalens Rovdjurskampanj, vilket är en oreglerad tävling i att döda så många mindre rovdjur som möjligt t.ex. räv, grävling, kråk- och måsfåglar. Då vi räknade med att Jaktjournalen inte ville ha allt för mycket publisitet om tävlingen i fråga var vår första åtgärd att skicka insändare med information om den till stort antal tidningar. I 10 till 15 tidning fick vi in insändaren. Vi tryckte också upp ett antal flygblad om Rovdjurskampanjen men också om Godsjakt på 300 000 gräsänder som vi delade ut i bostadsområden både i Borås och Kungsbacka. Att vi delade i Kungsbacka berodde på att Jaktjournalen har sin redaktion där.

Nästa steg var att informera samt kolla inställning till jakten ifråga hos de politiska partierna. Deras svar redovisades senare i Jakt Debatt 3/2017. Tyvärr var det bara 2 partier, Mp och V, som uttalade sig kritiskt om Rovdjurskampanjen. Övriga partier svarade undvikande och det var uppenbart att de inte ville debatera jaktfrågor. Nu, hösten 2018, har tävlingen ställts in så frågan är om vi bidragit till detta.

En annan fråga vi tyckte var intressant var förslaget till nytt Vapendirektiv som EU-kommissionen kom med 2016. Förslaget innebar förbud för ett antal halvautomatiska vapen samt att vapenlicensen omprövas vart 5 år och att innehavaren då måste genomgå en läkarundersökning. Vi tyckte detta lät väldigt bra och dessa inskränkningar även kunde ha en positiv inverkan på jakten varför vi skickade en skrivelse till kommissionen där vi lovordade förslaget. Vi fick ett svar där man tackade för våra synpunkter. Tyvärr urvattnades förslaget då bl.a. den svenska regeringen ställde upp för jägarna och krävde ändringar i förslaget.

I februari 2017 var det räv-SM i Skövde. Vi var 4 st. som åkte till Skövde ett par dagar innan tävlingen och besökte tidningar, lokalradio samt talade med folk. Vi fick in kritik i ett par tidningar, i lokalradio, Nyheter24 samt fick till en namninsamling där några hundra personer skrev på. Vi var jättenöjda med resultatet!

Under 2018 hade vi en stor informativ utställning vecka 14, som vi utsett till”Djurens vecka”, i Borås Kulturhus. Jaktdelen var den del som väckte störst uppmärksamhet. Där ingick information om bl.a. Rovdjurskampanjen, Godsjakten samt att det fanns risk att jakt med pilbåge kunde bli tillåtet i Sverige. Drygt 150 personer skrev på en namnlista där de angav om de var för eller emot sådan jakt. 140 svarade NEJ, 10 svarade JA och 2 TVEKSAMT. Listan skickades in till
Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har i somras lagt förslag om att tillåta sådan jakt och haft remisstid fram till 31 augusti. Jag tog kontakt med en man på verket och badhonom leta reda på min insända lista samt tillföra den till remissförfarandet.

Under sensommaren har jag varit aktiv i valrörelsen och stått på torget i Borås men inte representerat något enskilt parti utan haft direkkontakt eller mailkontakt med ca 600 personer och förmedlat information om Djurens rätts och Naturskyddsföreningens granskningar när det gäller djur- och miljöfrågor samt i viss utsträckning även tagit upp om Rovdjurskampanjen och hotet om pilbågsjakt.

Kontaktperson: Ingemar R (ingemar.r@jaktkritikerna.se).

Jaktkritikerna Gotland

I december 2016 bildades gruppen Jaktkritikerna Gotland. Då med syftet att försöka stoppa SM i rävjakt, som skulle genomföras en helg i februari 2017 på Gotland. Vi lyckades inte stoppa tävlingen, men med hjälp av några djurrättsaktivister från fastlandet blev det stor medial uppmärksamhet (t.ex. "Folkstorm mot Agria") och vi som var ute i skogarna under evenemanget kände oss nöjda efteråt. Vilken rivstart för JK Gotland!

Året efter gick tävlingen av stapeln i Skövdetrakten. Också då med mycket skriverier och t.o.m. bataljer mellan jägarna och rävvännerna (varav några kom från utlandet). Polisen var givetvis på plats - på jägarnas sida.

Senaste året har vi bl.a. ägnat oss åt:

  • delat ut 2.000 flygblad i Visby
  • skrivit artiklar i Jaktdebatt
  • haft flera möten med planering av aktiviteter
  • bevakat jaktföretag som erbjuder jakt på ön till utländska jägare
  • skrivit insändare i de lokala tidningarna
  • delat ut flygblad under Almedalsveckan 2018
  • diskuterat jakt med politiker i valstugorna i Visby samt delat ut Jaktdebatt till dem.

Vi är f.n. en grupp på 49 stycken medlemmar varav 10-11 stycken bor på Gotland. I höst kommer vi bl.a. att engagera oss i stövar-SM för harhundar 14-16 november någonstans i Småland. Sist men inte minst - på Gotland är det framförallt räven som vi måste bry oss extra om, den är så hatad här.

Christina Åkerblad

Kontaktperson: Kristina Å (kristina.a@jaktkritikerna.se).