Refresh loader

Mejla ansvariga

Home > Mejla ansvariga

Mejla ansvariga

Vill du agera NU för att stoppa nöjesjakt på Sveriges vilda djur? Här finner du färdiga förslag på texter utformade för brevskrivning (mejl eller per post). Använd gärna dessa som grund, men skriv helst med dina egna ord.

Tänk på:

Formulera dig hövligt. Du ber mottagaren att vidta åtgärder, att de liksom du ska ställa sig på de jagades sida, föra de vilda djurens röst

Brev 1

Brunbjörnen en strikt skyddad art enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Ändå beslutar länsstyrelserna varje år om licensjakt på hundratals björnar – i år ska 622 björnar få skjutas i hela Sverige. Det är för många! Att jägare får behålla skinn och olika kroppsdelar från björnen är mycket dåligt, tycker jag. Det gör björnjakten till en troféjakt. Våra björnar som vi älskar säljs ut i troféjakter! Detta är otidsenligt och något som inte accepteras av allmänheten.

Jakten på våra björnar är dessutom en plågsam jakt. Plotthundar kan jaga en björn i timmar. Björnen blir snabbare utmattad än de två hudarna på grund av att den har ett litet hjärta i förhållande till sin stora kropp. Hastigheten i jakten påverkar också björnens kroppstemperatur och två hundar är mer stressande än en. Överhettning kan vara livshotande för björnar. Lösa hundar och jägare i skogen stressar björnarna som vid denna tid behöver äta upp sig inför vinterdvalan. Det blir en allvarlig störning för björnarna långt in på hösten då samma jakt med lösa hundar fortsätter efter björnjakten, fast då på älg. Vi vet att även lakterande björnmammor skjuts, även om det är av misstag. Även björnungar skjuts. Många björnar skadeskjuts även. Jag vill därför protestera mot länsstyrelsens beslut om licensjakt på björn och kräver att den stoppas, alternativt minskas.

Med vänlig hälsning!

Namn och kontaktuppgifter”

———————————————————————————————————————————–

Brev 2

Trots förbud mot handel med jakttroféer (CITES), kan dispens sökas via Jordbruksverkets e-tjänst för att sälja skinn, kranium, tänder och uppstoppad björn. Varför ska troféjakt tillåtas i Sverige när de flesta svenskar är emot troféjakt andra länder?

Varje år dör björnungar i onödan till följd av björnjakten. Under 2018 – 2021 rapporterades totalt 99 (!) unga björnar, under 50 kg, dödade, ihjälskjutna. Dessutom rapporterades 89 (!) björnar mellan 50–70 kg dödade, ihjälskjutna?

Enligt SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) gäller: ”Honor som har medföljande ungar får av djuretiska perspektiv inte skjutas.” Mellan åren 2018 och 2021 dödades minst 28 digivande björnmammor? (SVA) Detta innebär katastrof för björnungen som troligtvis dör av svält.

Björnar skadeskjuts. En björn sköts i käken 2020 Den återfanns inte förrän ett helt år senare. Vilket fruktansvärt lidande! Björnar har samma förmåga som vi människor att känna smärta. Minst 30 björnar rapporterades som påskjutna (skadeskjutna) 2018–2021 (SVA).

Den jakt som bedrivs med lösa hundar som förföljer björnarna är plågsam och farlig. Björnarna är oerhört värmekänsliga och utsätts för livsfarlig överhettning vid stress. Dessutom dödades 19 (!) forskningsmärkta björnar bara under 2020–2021?

Jag kräver ett omedelbart förbud mot licensjakten på 622 björnar. Den svenska troféjakten på 622 björnar ska stoppas NU!

Med vänlig hälsning

Namn och kontaktuppgifter

———————————————————————————————————————————–

Brev 3

Jag anser att dödandet av 622 björnar i vårt land är felaktigt och måste förbjudas för att:

  • Björnen är fridlyst.
  • Björnen är enligt Rödlistan 2020 klassad som “nära hotad” gällande utrotning i Sverige.
  • Jaktformen har blivit en ren troféjakt, där jakten bedrivs så att skytten kan få en trofé att visa upp.
  • Jakten bedrivs inte för att skapa balans i naturen eller för att antalet på de jagade djuren måste sänkas.
  • Det finns betydande risker att björnhonor med årsungar skjuts vilket leder till ökad dödlighet bland övergivna ungar, utöver det räknade jaktuttaget.
  • Björnar blir skadeskjutna.
  • Löshundsjakten. Resultat från NINA (Norsk institutt for naturforskning) visar att två jakthundar, jämfört med en, är mentalt stressande för björnarna.
  • Den störning som jakten medför strax innan björnarnas vintersömn orsakar att de får svårare att äta upp sig inför sin långa dvala.
  • Att åtel får användas. Inte nog med att det läggs ut mat under en betydande tid före jaktstart för att björnarna ska vänja sig vid att där finns mat. När de kommer dit lite senare blir de skjutna.
  • Att licensjakten på björn inte är av nationell karaktär utan blivit kommersiell och säljs ut av jaktföretag, även till utländska jägare.

Utifrån ovanstående argument och fakta, hävdar jag att licensjakten är oetisk – och år efter år bryter mot bestämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv. Gör det rätta och stoppa licensjakten på björn i Sverige innan det är för sent!!

Med vänlig hälsning

———————————————————————————————————————————–

Skicka ditt protestmail till:

Länsstyrelsen Västernorrland: Landshövding Berit Högman,  Miljöhandläggare Linda Rapp, Enhetschef Jenny Lindgren

Postadress:871 86 Härnösand, Telefon: 0611-34 90 00 

E-post: vasternorrland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vasternorrland

———————————————————————————————————————————-

Länsstyrelsen Jämtlands län: Viltchef Olov Hallquist, Naturvårdshandläggare Emma Andersson, Naturvårdshandläggare Malin Larm och Åsa Eriksson 

Postadress: 831 86 Östersund, Telefon: 010-225 30 00 

E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland

———————————————————————————————————————————–

Länsstyrelsen Gävleborg: Enhetschef Monica Eriksson Vilthandläggare Simon Viklund 

e-post: gavleborg@lansstyrelsen.seVäxeltelefonnummer 010-225 10 00

———————————————————————————————————————————–

Länsstyrelsen Dalarnas län: Enhetschef Caroline Dickson, Vilthandläggare Maja Widell, Jurist Hanna Anagrius 

Postadress: 791 84 Falun Telefon: 010-225 00 00 E-post: dalarna@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/dalarna

———————————————————————————————————————————–

Länsstyrelsen Norrbotten: Landshövding Lotta Finstorp, Rovdjurshandläggare Anna Danell, Savela 

Postadress: 971 86 Luleå Telefon: 010-225 50 00 

E-post: norrbotten@lansstyrelsen.se 

Webb: lansstyrelsen.se/norrbottenwww.lansstyrelsen.se/norrbotten/personuppgifter

———————————————————————————————————————————–

Länsstyrelsen Västerbotten: Enhetschef Ulf Bergelin, Föredragande Michael Schneider.

Postdadress: Länsstyrelsen Västerbotten 901 86 Umeå. Besöksadress: Storgatan 71 B Telefon växel: 010-225 40 00, fax: 010-225 41 10 E-post: vasterbotten@lansstyrelsen.se Webbplats: www.lansstyrelsen.se/vasterbotten

———————————————————————————————————————————–

Länsstyrelsen Värmland: Avdelningschef Maria Hammarström, Vilthandläggare David Höök, Enhetschef Patrik Hallberg

Växeltelefonnummer 010-224 70 00 Postadress: 651 86 Karlstad Telefon: 010-224 70 00 E-post: varmland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/varmland

———————————————————————————————————————————–

Mejla även riksdagsledamöter:

Länk till riksdagen, partier och ledamöter

Följande ledamöter har visat intresse för djurskydd:

L: nina.lundström@riksdagen.se

L: maria.nilsson@riksdagen.se
M: jan.ericson@riksdagen.se
Mp: elisabeth.falkhaven@riksdagen.se

MP: maria.gardfjell@riksdagen.se
V: ulla.andersson@riksdagen.se

V: jens.holm@riksdagen.se

V: elin.segerlind@riksdagen.se
S: elin.lundgren@riksdagen.se

S: petter.löberg@riksdagen.se

S: Kristina.Nilsson@riksdagen.se

S: Anders.Österberg@riksdagen.se

Du kan läsa besluten här: LÄNK