Jaktkritikernas skrivelse till djurskyddslagsutredningen

Jaktkritikerna har tillsammans med Djurens Rätt skrivit till Eva Eriksson, utredare för översynen av djurskyddslagen, om att vilda djur borde omfattas av den nya lagen.

Läs skrivelsen.