Kritisk remiss från Jaktkritikerna angående lodjursjakten 2015

I dagarna skickade Jaktkritikerna in en remiss på förslaget till lodjursjakt 2015.

Du kan ladda ner och läsa hela remissen.