Älgen är framröstad som Sveriges Nationaldäggdjur

Den omröstning som har löpt under våren 2016 för att utse Sveriges Nationaldäggdjur är nu avslutad. Vinnar blev: Älgen!

Här är hela listan:

Art Antal röster
Älg 1873
Sork 1178
Varg 501
Lodjur 161
Rödräv 83
Fjällräv 67
Igelkott 66
Björn 49
Skogshare 35
Rådjur 34
Järv 31
Kronhjort 29
Ekorre 28
Bäver 22
Vildsvin 19
Utter 17
Fladdermus 13
Fjällämmel 13
Husmus 9
Mård 9
Grävling 8
Hasselmus 8
Näbbmus 8
Gråsäl 7
Hermelin 7
Skogsmus 2
Summa 4277