Jägare – visa hänsyn – sluta skjut ringduvor 1 augusti!

Publicerad i NWT 2019-07-01

Jägare – visa hänsyn – sluta skjut ringduvor 1 augusti!

Under senare år har det förekommit jakt på ringduvor av bl.a jaktlag i Värmland. Det har varit en jakt som börjar med att man på hyggen börjar mata duvorna i mitten på juli. Den 1 augusti är jägarna på plats och t.ex. Skyttjärns jaktlag sköt för ett par år sedan enligt tidningsartikel över 100 framlurade ringduvor denna dag. Antalet skadskjutna  duvor  bruka man  inte nämna något om.
Enligt EU-kommissionens Fågeldirektiv  skall jakt på fågel inte ske under en fågelarts  häckningsperiod och eftersom ringduvor enligt Fågeldirektivet kan ha häckning ända fram till 1 oktober är det  fruktansvärt grymt att redan i augusti massdöda duvor vars ungar då kan komma att svälta ihjäl.

Jag vill därför vända mig till de jägare som brukar delta i jakt av detta slag och ställa följande fråga:
Hur gör Ni i år?  a) Respekterar att jakt inte bör ske under en arts häckningsperiod och avstår jakt av detta slag. b) Kommer att fortsätta bedriva sådan jakt och blunda för att inte bara döda vuxna duvor  utan också bidra till att deras ungar går en grym svältdöd till mötes.

Jag utgår från att Ni rakryggat via denna tidning deklarerar hur Ni kommer att göra!

Ingemar Rosberg
djurengagerad pensionär