Jaktkritikerna JO- anmäler Naturvårdsverkets handläggare för översyn av jakttider för jäv

 

RiksDagens ombudsmän – JO                        2019-10-21
Box 16327
103 26 Stockholm
Västra Trädgårdsgatan 4 A
justitieombudsmannen@jo.se

JO-anmälan

Jaktkritikerna har 2019-10-21 anmält Naturvårdsverkets handläggare för jäv i hennes roll att utreda Jakttidsberedning/översyn av jakttider (NV-08122-18).

Jaktkritikerna skriver i sin anmälan att NV har i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor och det är av vikt att den som skall handlägga ett ärende är opartisk. Denna handläggare, har fått i uppdrag av NV att handlägga detta ärende. I detta dokument beskrivs riktlinjerna för utformning av jakttider vid NV:s översyn, vars resultat för djur och natur skall gälla en så lång tid som sex år fram i tiden.

Handläggaren driver bland annat ett jaktbolag/jaktturism – Sanux AB. Hon är själv aktiv jägare och har tills alldeles nyligen agerat frontfigur för ”JAQT”, i Stockholm. Ett kvinnligt nätverk inom Svenska Jägareförbundet, där handläggaren bland annat verkat för att öka antalet kvinnliga jägare. En så specifik roll inom Svenska Jägarförbundet, med färska kopplingar till alla dem som har direkt och aktuellt intresse av jakt, jaktturism och utökning av jaktmöjligheter, inger icke förtroende hos den majoritet som inte jagar.Framförallt är både bisysslor och jäv av den art att detta inte kan förbises i en så unik situation som att projektleda jakttidsberedningen, giltig sex år framåt. Jakten är i dag starkt kommersialiserad, markägare säljer ut jakträtter och jaktbolag som idkar så kallad jaktturism. Denna jakt omsätter årligen mångmiljardbelopp. Det finns således ett stort intresse av att jakttider och jaktbara arter utökas, i de nätverk som handläggaren representerar.

Richard Dehnisch
Ordförande i föreningen Jaktkritikerna
info@jaktkritikerna.se