På de jagades sida

Rävungar. Foto: ©Hans Ring/N.

 

OBSERVERA ATT DENNA SIDA INTE LÄNGRE UPPDATERAS!

 

VÅR NYA SIDA HETER JAKTKRITIKERNA.ORG

 

Jaktkritikerna är en ideell djurskydds- och naturvårdsorganisation som arbetar för förändringar av den svenska jakten i en riktning som svarar mot en modern och upplyst syn på levande, kännande varelser. Jaktkritikerna slår fast att de vilda svenska djuren är en tillgång för alla och de kan aldrig betraktas som enskild egendom. Därför är jakt en fråga som berör alla människor och inte endast jägare.

Jaktkritikerna är den enda organisation i Sverige som helt koncentrerar sitt arbete på problem och avarter i samband med jakt och förföljelse av vilda djur.

Vad gör Jaktkritikerna?

  • Vi ger ut tidskriften Jaktdebatt.
  • Vi deltar i medier i frågor rörande jakt.
  • Vi bevakar vad som hände i jaktfrågor, såväl nationellt som i Europa.
  • Vi utarbetar remissvar och sänder in skrivelser till myndigheter, regering och organisationer i frågor som rör jakt.

Vad vill Jaktkritikerna?

  • Vi vill ändra lagstiftningen så att Svenska Jägareförbundet blir en intresseorganisation bland alla andra.
  • Vi vill avskaffa Jakttidsberedningen och i stället inrätta ett Statens Jaktråd.
  • Vi vill minimera djurplågeriet i samband med jakt samt avskaffa avarter i jakten.
  • Vi vill få inflytande över administrationen av den svenska jakten.
  • Vi vill öka forskningsinsatserna för att belysa djurskyddsproblem i samband med jakt och jaktens betydelse för olika djurpopulationer.

Stöd vårt arbete - bli medlem idag!
 

Jaktkritikerna behövs mer än någonsin!

Bäste Vän av de vilda djuren,

Föreningen Jaktkritikerna behövs mer än någonsin! DITT stöd - med medlemsavgift eller gåva - för att VI skall kunna föra de vilda djurens talan är alltså viktigare än någonsin! Och varmt TACK till dig som redan betalt!

Föreningen Jaktkritikerna är den enda miljöorganisationen som värnar om Sveriges vilda djur och fåglar som är utsatta för jakt. Vi jobbar ideellt och uppbär inga bidrag i motsats till jägarkollektivet som med stora miljonbelopp bedriver hård lobby- och propagandaverksamhet för att Sverige skall anses som ”det mest jaktliberala i världen”. Vi överklagar jakter som vi bedömt olagliga men både domstolsväsen, regering och riksdag har på senare år låtit jaktintresset dominera över naturvårdsintresset.

Stöd oss NU genom att betala in medlemsavgiften 195:- idag! Viktigt att ange namn och postadress för utskick av vår tidning JaktDebatt och gärna mailadress för vårauppdateringar.

Plusgiro: 22 69 89 - 2
Swish: 123 533 0832

Läs mer om varför Jaktkritikerna behövs!

Köp boken Jaktkritik!

Omslag till boken Jaktkritik.

I denna unika bok sammanställer Hans Ryttman, före detta universitetslektor med genetik och statistik som ämnen, en mängd argument mot den jakt som bedrivs i Sverige.

Det är en förgörande kritik och samtidigt saklig uppgörelse mot det som en del kallar nöje och andra djurplågeri. Med stöd av befintlig forskning visar han på det hyckleri som existerar för en enda sak – att jägarna ostört ska få fortsätta att döda djur i skog och mark.

Klicka på bokens pris nedan för att beställa Jaktkritik som tryckt bok eller e-bok. Klicka därefter på varukorgen.