Refresh loader

Skrivelser och överklaganden

Home > Skrivelser och överklaganden

Skrivelser och överklaganden

Här finns en del från de senaste årens skrivelser och överklaganden, som Jaktkritikerna har gjort. Senaste inlägget hamnar först!

210730: Dom skyddsjakt bäver Västra Götaland 2021 Handläggare Ingemar Rosberg

210726: Överklagan skyddsjakt bäver Västra Götaland 2021 Handläggare Ingemar Rosberg


Licensjakt varg 2022

211101: Överklagan licensjakt varg Gävleborgs län och Dalarnas län

——————————————————————————————————————————

Licensjakt björn 2021

210720: Överklagan licensjakt björn Västernorrlands län 2021 Handläggare Margareta Sturemyr

210716: Överklagan licensjakt björn Dalarnas län 2021 Handläggare Margareta Sturemyr

210715: Överklagan licensjakt björn Värmland 2021 Handläggare Margareta Sturemyr

210711: Överklagan licensjakt björn Gävleborgs län 2021 Handläggare Margareta Sturemyr

——————————————————————————————————————————-

Licensjakt varg 2021

Gävleborgs län:

200929: Beslut licensjakt varg 2021 Gävleborg

201103: Överklagande licensjakt varg 2021 Gävleborg

201215: Avslag Luleå Förvaltningsrätt

210104: Överklagan prövningstillstånd till Kammarrätten Sundsvall

210223: Avslag Kammarrätten Sundsvall

210321: Överklagan prövningstillstånd HFD licensjakt varg Gävleborg

Skrivelser:

210110: Skrivelse till Landshövdingen i Gävleborg utökad jakt på varg

210111: Skrivelse till Naturvårdsverket, Björn Risinger, utökad jakt och Komplettering till Björn Risinger, NV

210203: Skrivelse/svar angående utökad tilldelning av fyra vargar

Värmlands län:

200930: Beslut licensjakt varg 2021 Värmland

201103: Överklagande licensjakt varg 2021 Värmland

201215: Avslag Dom Förvaltningsrätten varg Värmland

210104: Överklagan till Kammarrätten varg Värmland

210211: Avslag på överklagan av licensjakt varg i Värmland

Västmanlands län och Örebro län:

200929: Beslut licensjakt varg Västmanland och Örebro län

201103: Överklagande Örebros beslut licensjakt

201103: Överklagande Västmanland licensjakt varg

201215: Avslag Luleå Förvaltningsrätt

210104: Överklagan Prövningstillstånd Kammarrätten

210211: Avslag på överklagan licensjakt varg Västmanlands län


Skyddsjakt järv 2021

Västra Götalands län

211116: Skyddsjakt på järv Nordens ark beslut

211121: Överklagan av LSTs beslut om skyddsjakt på järv

211130: Luleå Förvaltningsrätt dom

Skyddsjakt varg 2021

Södermanlands län och Stockholms län

211001: Beslut om skyddsjakt efter varg i Sjundareviret

211007: Överklagan skyddsjakt varg i Sjundareviret

211012: Avslag på Jaktkritikernas överklagan

211027: Brev till länsstyrelsen i Södermanlands län skyddsjakt varg i Sjundareviret

——————————————————————————————————————————–

210430: Jaktkritikernas-synpunkter-på-Naturvårdsverkets-förslag-till-föreskrifter-om-vapen Handläggare Margareta Sturemyr

210420: Ansökan-om-organisationsbidrag-ur-Viltvårdsfonden-NV-00926-21-komplettering-2.

210216: Jaktkritikernas-Yttrande-Remissvar-över-behovet-av-grytanlagsprov-med-levande-grävling.doc

210105: Handläggare Margareta Sturemyr, Säl-vikare-överklagan-till-HF

201005: Jaktkritikernas yttrande/remissvar över Naturvårdsverkets förslag till regeringen 2020 på jakttider

201005: Bilaga 1b Säl – tillhörande yttrande över jakttider 2020

201005: Bilaga Rovdjurskampanjen – Tillhörande yttrande över jakttider 2020

200426: Fråga till NVV om deltagande i beredning av “Strategi för viltförvaltning”

200423: Brev till Isabella Lövin

200423: Inlaga till JO – ang. anmälan av handläggare på Naturvårdsverket (se nedan).

200323: Jaktkritikernas yttrande över Naturvårdsverkets preliminära förslag, paket 2/remissversion i Jakttidsöversyn 2019/2020

200221: JO- remiss – ang. anmälan av handläggare på Naturvårdsverket (se nedan).

200221: JO- underrättelse – ang. anmälan av handläggare på Naturvårdverket (se nedan).

200216: Jaktkritikernas yttrande över Naturvårdsverkets preliminära förslag, paket 1/remissversion i Jakttidsöversyn 2019/2020

191118: Jaktkritikernas skrivelse till Havs o Vattenmyndigheten o Naturvårdsverket revidering förvaltningsplan säl

191015: Komplettering av JK skrivelse till NV

191021: JO-anmälan – handläggare på Naturvårdsverket anmäls för jäv.

191007: Jks skrivelse till Näringsdepartementet avseende skrivelser licensjakt säl

190910: Svar från NV och Ebba Henning Plank på skrivelse från JK

190622 – Jaktkritikerna överklagar säljakten

190618: Klargörande Sveriges radio redaktionen

190618: Klargörande Näringsdepartementet Jenny Nilsson regeringsbeslut om licensjakt på säl

190618: Klargörande Naturvårdsverket Björn Risinger regeringsbeslut på säl

190617: Samarbete med Djurskyddet Sverige Åsa Hagelstedt

190517: Hans Ryttmans skrivelse till Riksdagens miljö och jordbruksutskott – jakttider

190510: Jks ärende Jennie Nilsson Miljö och Jordbruksutskottet – Licensjakt på säl

190409: Överklagan Högsta förvaltningsdomstolen säl

190331: Jaktkritikernas/Riksföreningens synpunkter i samband med översyn av jakttider

181113: Överklagan säl begäran om prövningstillstånd Kammarrätten samtliga sälarter

181022: Remissvar licensjakt säl till Regeringen angående jakt i SV ekonomisk zon

180914: JO-anmälan angående jäv i Naturvårdsverket

180914: JO-anmälan bågjakt

180830: Jaktkritikernas Jo-anmälan av NVV och deras utredare Fredrik Treschow

180827: Jaktkritikernas remissvar och synpunkter på förslag om pilbågsjakt

180816: Yttrande Förvaltningsrätten i Stockholm mål nr 9937-18 säl

180509: Jaktkritikerna överklagar jakt på säl

2018: Brev till redaktionen för Vetenskapsradion

2017: Överklaganden

170121: Jaktkritikerna har yttrat sig över en remiss om användning av fångstredskap

141219: Jaktkritikernas remiss om lodjursjakten 2015

140905 Remiss om lodjursjakten

140505: Jaktkritikerna klagar hos EU på den onödiga jakten på råkor

140407: Jaktkritikerna skickar klagomål till EU angående lodjursjakten

120207: Jaktkritikernas anmälan avslogs

111012: Jaktkritikerna anmäler SVT:s jaktprogram

110308: Jaktkritikerna uppvaktade miljödepartementet

101221: Jaktkritikernas skrivelse till djurskyddslagsutredningen

090630 Yttrande angående rovdjuren och deras förvaltning

Translate »