Refresh loader

14 skäl att förbjuda allmän jakt och licensjakt

Home > 14 skäl att förbjuda allmän jakt och licensjakt

14 skäl att förbjuda allmän jakt och licensjakt

 • På grund av jakt har många arter dött ut på planeten.
 • Naturen skapar sig en perfekt balans mellan arter och antal individer om vi inte stör den. Jakt rubbar balansen. Människan har aldrig någonsin lyckats skapa en bättre balans i ekosystemen än vad naturen själv kan göra.
 • Vid jakt ökar viltolyckor vilket orsakar dödsfall och stora kostnader för samhället.
 • Djur har tankar och känslor liksom vi. De lever i ett sammanhang, minns händelser som skett förut och planerar för framtiden. Alla individer har rätt till sina liv. Att nedvärdera andra arters liv kallas art-diskriminering. Vi vet numera att de flesta andra arter har förmågor som vida överstiger människans på många områden – alla arter behövs på planeten.
 • De flesta djur som skjuts slängs bara och äts inte.
 • Genom jakt sprids bly i naturen som förgiftar alla arter inklusive människor (läs mer här).
 • En stor del av de djur som skjuts blir skadeskjutna och återfinns inte. Det innebär ett extremt lidande för de skadeskjutna djuren.
 • Jakt förändrar djurens beteende. Ett exempel är björnhonor som förut hade sina ungar hos sig cirka 1,5 år, men på grund av att jägare inte får skjuta en hona med ungar har de nu ungarna ytterligare ett år hos sig (läs mer om detta här). Vi ser också att många djur blir mer nattaktiva under jakt samt att de väljer andra vägar än de normalt hade gjort.
 • Brist på respekt för andras liv tillsammans med låg empati är egenskaper som kan utgöra en fara för samhället. Det är inte lämpligt att sådana personer har vapen. Brist på respekt för djur brukar hänga samman med brist på respekt för människor.
 • De senaste 50 åren har 69 procent av de vilda djuren försvunnit på Jorden (Living Planet Report 2022). Vi behöver vara rädda om de som är kvar.
 • Listan över utrotningshotade djur ökar för varje år i Sverige, se Artdatabanken.
 • Av den totala biomassan på Jorden består de vilda djuren av enbart fyra procent nu (läs mer här). Resten är människor och tamdjur. Jakt är en av de främsta orsakerna till utdöendet. Att fortsätta jaga som om inget har hänt är då inte rätt åtgärd för att vända utvecklingen.
 • Många människor som vill tillbringa en rofylld stund i naturen är rädda för att bli skjutna av jägare. Och många djur i skogen störs av människors närvaro i deras hem.
 • Vi behöver inte äta kött för att överleva. Forskning har visat att det är mer hälsosamt att inte äta kött.
Translate »