Refresh loader

Skjutna vilda djur 2021

Home > Skjutna vilda djur 2021

Skjutna vilda djur 2021

I Sverige skjuts varje dag cirka 3000 vilda djur i 50 olika arter. Det blir drygt en miljon varje år.

Skjutna djur 2021:
1 354 651 individer

DÄGGDJUR
Dovhjort: 70 602
Kronhjort: 9 065
Rådjur: 113 930
Vildsvin: 119 972
Älg: 73 232
Bäver: 5 555
Fälthare: 22 951
Grävling: 20 910
Iller: 1 367
Mårdhund: 6
Rödräv: 58 671
Skogshare: 10 459
Skogsmård: 5 419
Björn: 463 (licensjakt) + 111 (skyddsjakt)
Lo: 81 (licensjakt) + 26 (skyddsjakt)
Varg: 27 (licensjakt) + 16 (skyddsjakt)
Järv: 13 (skyddsjakt)

FÅGLAR
Bläsand: 1 237
Bläsgås: 363
Dalripa: 28 037
Fasan: 123 850
Fiskmås: 4 372
Fjällripa: 7 970
Grågås: 28 934
Gråtrut: 2 095
Gräsand: 321 767
Havstrut: 225
Järpe: 5 643
Kaja: 67 790
Kanadagås: 18 104
Knipa: 3 175
Kricka: 4 889
Kråka: 39 330
Morkulla: 907
Nötskrika: 12 912
Orre: 29 366
Rapphöna: 19 484
Ringduva: 56 255
Råka: 17 156
Sjöorre: 25
Skata: 24 219
Storskrake: 589
Tjäder: 20 785
Vigg: 2 296

Källor:

https://rapport.viltdata.se/statistik/
https://www.sva.se/vilda-djur/rovdjur/

Translate »