Refresh loader

Framgångar

Home > Framgångar

Framgångar

Tack vare vare föreningens medlemmar har Jaktkritikerna åstadkommit och medverkat till:

  • Att följande arter har strukits från listan över arter som får jagas: ekorre, hermelin, skäggdopping, stjärtand, skedand, årta, bergand, brunand, sothöna, enkelbeckasin, silltrut och skrattmås.
  • Att sommarjakt på morkulla förbjudits.
  • Att införande av jakt med pil och båge stoppades.
  • Att anmälan till EU av den så kallade skyddsjakten på lodjur och vårjakten på skarv och råka har lett till skarpa varningar från EU.
  • Att den odemokratiska jakttidsberedningen avskaffats.

Lobbyister jobbar dock hårt för att omintetgöra våra segrar. Pilbågsjakten diskuteras återigen och jakttiderna föreslås utökas. Nya hot mot djuren dyker ständigt upp. Jakt på ekorre och hermelin diskuteras till exempel återigen. Därför behöver de vilda djuren din hjälp!

Translate »