Refresh loader

Testamente

Home > Testamente

Testamente

En dag så finns du inte längre, du har avlidit. Det kan ske plötsligt eller bli en längre process. Många av oss har varit engagerade i olika frågor, stöttat organisationer genom ideellt arbete eller genom att skänka pengar. Din insats har säkert bidragit till att göra världen lite bättre. Vi tycker du ska fortsätta med det även efter att ha lämnat jordelivet genom att testamentera en del av din kvarlåtenskap till en organisation som fortsätter driva de frågor du engagerat dig för.

Om du vill att Jaktkritikerna skall fortsätta driva arbetet för minskad jakt i Sverige och ett rikare djurliv i våra skogar, då föreslår vi att du tar upp oss i ditt testamente. Skriv då också att vi har organisationsnummer 802441-4370.

Translate »