Refresh loader

Senaste nytt

Om jakt på vilda djur.

Säljaktens brutala verklighet

Säljakten i Sverige, särskilt licensjakten på gråsäl, har länge varit föremål för kontroverser och kritik. Denna jaktform riskerar att utsätta sälar för ett stort lidande. Om sälen skadeskjuts och inte Läs mer

Ja till jaktförbud i Bästeträsk!

Jaktkritikernas lokalavdelning på Gotland kämpar för att den nya planerade nationalparken Bästeträsk ska bli fri från jakt. Något många tror vore självklart. Men så är det alltså inte. Läs Christina Läs mer

Jaktkritikernas årsmöte 2024

Jaktkritikernas årsmöte 2024 hölls lördagen 20 april på Folkungagatan 154 i Stockholm. Marie Stegard Lind valdes till mötesordförande och Tatjana Kontio valdes till sekreterare för årsmötet. Till justeringsmän valdes Annika Läs mer

Lodjuret behöver vårt beskydd

Lodjuret är klassat som “sårbar” enligt den svenska rödlistan. Det betyder att arten är hotad, i Sverige. Artdatabanken skriver “Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är Läs mer

Jäv inom Svensk Myndighet

Statens veterinärmedicinska anstalt och Svenska Jägareförbundet Det är välkänt att frågor som rör jakt kan vara känsliga och att olika intressegrupper ibland har starkt motsatta åsikter. Dessa konflikter uppstår naturligt Läs mer

Du är viktig för oss!

Vill du bli medlem och på så vis hjälpa de vilda djuren? Då blir vi glada! Välkommen! Du behövs.
Translate »