Refresh loader

Arter som jagas i Sverige

Home > Arter som jagas i Sverige

Arter som jagas i Sverige

Arter som enbart omfattas av “skyddsjakt” eller licensjakt är inkluderade.

 • Alfågel
 • Björktrast
 • Björn
 • Bläsand
 • Bäver
 • Dovhjort
 • Ejder
 • Fasan
 • Fiskmås
 • Fälthare
 • Grågås
 • Gråsäl
 • Gråtrut
 • Gräsand
 • Grävling
 • Havstrut
 • Hermelin
 • Iller
 • Järpe
 • Kaja
 • Kanadagås
 • Knubbsäl
 • Kronhjort
 • Kråka
 • Lodjur
 • Mink
 • Morkulla
 • Mård
 • Nötskrika
 • Orre
 • Rapphöna
 • Ringduva
 • Rådjur
 • Råka
 • Rödräv
 • Sjöorre
 • Skata
 • Skogshare
 • Småskrake
 • Storskrake
 • Sädgås
 • Säl
 • Tjäder
 • Varg
 • Vessla
 • Vigg
 • Vikare
 • Vildkanin
 • Vildsvin
 • Vitkindad gås
 • Älg
Translate »