Refresh loader

Arter som jagas i Sverige

Home > Arter som jagas i Sverige

Arter som jagas i Sverige

Arter som enbart omfattas av “skyddsjakt” eller licensjakt är inkluderade.l

Björktrast

Björn

Bläsand

Bäver

Dovhjort

Fasan

Fiskmås

Fälthare

Grågås

Gråsäl

Gråtrut

Gräsand

Grävling

Havstrut

Hermelin

Iller

Järpe

Kaja

Kanadagås

Knubbsäl

Kronhjort

Kråka

Lodjur

Mink

Morkulla

Mård

Nötskrika

Orre

Rapphöna

Ringduva

Rådjur

Råka

Rödräv

Sjöorre

Skata

Skogshare

Storskrake

Sädgås

Säl

Tjäder

Varg

Vessla

Vigg

Vikare

Vildkanin

Vildsvin

Vitkindad gås

Älg

Translate »