Refresh loader

140407: Jaktkritikerna skickar klagomål till EU angående lodjursjakt

Home > 140407: Jaktkritikerna skickar klagomål till EU angående lodjursjakt

140407: Jaktkritikerna skickar klagomål till EU angående lodjursjakt

Den 7 april skickade Jaktkritikerna ett klagomål om överträdelse av EU-rätten. Anledningen är att av Sverige bedriver jakt på lodjur trots att jakten “försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus”, något som EU:s habitatdirektiv kräver. Dessutom jagar Sverige enligt artikel 16 §e, som stadgar: “för att under strängt kontrolerade förhållanden selektivt och i begränsad omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa exemplar av de arter som finns förtecknade i bilaga 4” (som innefattar lodjur). Jaktkritikerna anser att licensjakten på 100-tals lodjur inte kan innefattas i denna paragraf.

Translate »