Refresh loader

140505: Jaktkritikerna klagar hos EU på den onödiga jakten på råkor

Home > 140505: Jaktkritikerna klagar hos EU på den onödiga jakten på råkor

140505: Jaktkritikerna klagar hos EU på den onödiga jakten på råkor

Råkan är ingen hotat art i Sverige. Men det bedrivs vårjakt på råka i Skåne för att förse gästgivargårdar med delikatissen “stekt ungråka”. Dessutom rivs råkbon både i Uppsala och i Skåne trots att råkorna har både ägg ungar i boet.

Vi anser att de obehag som råkorna orsakar inte berättigar till denna vårjakt. Enligt artikel 5  “att avsiktligt störa dessa fåglar (bla råka) särskiltr under deras häcknings- och uppfödningsperiod i den mån dessa störningar inta saknar betydelse för att uppnå syftet med detta direktiv” = bevarande av fåglar vilket vi anser.

Translate »