Refresh loader

170121: Jaktkritikerna har yttrat sig över en remiss om användning av fångstredskap

Home > 170121: Jaktkritikerna har yttrat sig över en remiss om användning av fångstredskap

170121: Jaktkritikerna har yttrat sig över en remiss om användning av fångstredskap

Jaktkritikerna anser att användningen av fångstredskap för jakt på rovdjur, rovfåglar och andra fåglar ska förbjudas. Vissa möjligheter till undantag kan i undantagsfall behövas och ska då förutsätta särskilt tillstånd, inklusive krav på särskild utbildning. De fångade djuren utsätts för onödigt lidande, både genom fysiska skador som de orsakar sig själva när de försöker ta sig ur redskapen och den stress som det innebär för dem att bli fångade.

Translate »