Refresh loader

181019: Älgjägare besökte förskoleklass

Home > 181019: Älgjägare besökte förskoleklass

181019: Älgjägare besökte förskoleklass

https://svenskjakt.se/start/nyhet/algjagare-besokte-forskoleklass/

Det finns mycket inom jakt som skulle behöva analyseras av psykologer.

   I andra förskolor bjuder man in förskolebarn till etiska möten!

  Bodil Halvars-Franzén har skrivit en hel avhandling om Barn och etik – möten och 
     möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag.

Där lyfts förskolan fram som en arena där samhällets etiska värden förmedlas och 
konkretiseras. Men vad menas egentligen med etiska värden och hur tar de sig uttryck i förskolans och skolans värld? Följande berättelse visar hur ett etiskt resonemang och handlande kan utspela sig mellan barn.

”Under en utevistelse fångar ett av barnen i S-skolan en groda vid bäcken. Gemensamt förhandlar sig gruppen fram till att den som hittat grodan har vissa rättigheter, som att bestämma grodans namn och hur den ska tas om hand på helgerna. Snart uppstår också diskussioner kring vad en groda behöver och hur den vill bli behandlad. En flicka säger att grodor inte gillar att man rör vid dem och en pojke säger att de inte klarar sig utan sällskap. Det får till följd att barnen fångar två små grodor till. Alla tre får flytta in i ett nyinrättat terrarium på skolan. Efter någon dag upptäcker några barn och pedagogerna att grodorna inte verkar äta och inte hoppar de heller. Frågor kring grodornas trivsel dyker upp. ”De saknar nog sin familj”, säger en flicka. ”De skulle hoppa och äta om de gillade att vara här”, säger en pojke. Barnen enas om att det bästa är att släppa ut grodorna vid bäcken igen. För grodornas skull.”

”–Det kom fram så mycket i de mötena. Där blev etiken konkret och begriplig, säger Bodil Halvars-Franzén som hoppas att förskollärare och lärare kan känna igen sig i det hon beskriver.”

https://forskolan.se/barns-etiska-moten/

Margareta Sturemyr/Jaktkritikerna

Translate »