Refresh loader

181201: EU har rätt – vi har för få vargar i Sverige

Home > 181201: EU har rätt – vi har för få vargar i Sverige

181201: EU har rätt – vi har för få vargar i Sverige

Detta är en debattartikel och det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladethttps://www.aftonbladet.se/debatt/a/OnO5eV/eu-har-ratt–vi-har-for-fa-va…

Svenska jägarförbundet har intresse av att både licensjakt och skyddsjakt inte ska begränsas av EU-direktiven, eftersom dessa jakter alltmer utvecklats till kommersiella trofé- och nöjesjakter. Jaktbolag säljer ut mycket inkomstbringande troféjakter till utländska jägare.

DEBATT. De senaste dagarna har förespråkare för jakt yttrat sig i olika typer av media. Torbjörn Larsson från Svenska jägareförbundet uttalade sig i lunchekot den 25 nov avseende det förslag till ändringar som EU-kommissionen har lagt fram till revideringar i art- och habitatdirektivet.

Han upprördes över att restriktioner i licensjakt och skyddsjakt skulle komma att införas och att så kallad socioekonomisk hänsyn skulle tas bort ur direktivet, vilket skulle innebära att de människor som bor i områden med rovdjur får ta ett eget ansvar för sina tamdjur, exempelvis hägna in tamboskap.

I dagarna har EU-kommissionen ändrat sina riktlinjer för statligt stöd inom jordbrukssektorn för att göra det möjligt för medlemsstaterna att bevilja full ersättning till jordbrukare för skador orsakade av fridlysta djur, såsom vargar, björn och lodjur.
Ändringarna gör det möjligt att helt ersätta kostnaderna för investeringar, som gjorts för att förhindra sådana skador, till exempel bygga elstängsel eller förvärva vallhundar. En seriös åtgärd för att rädda våra svenska rovdjurspopulationer.

Även Christoffer Fjellner har i en debattartikel i Aftonbladet uttalat sig i denna fråga där han förfasar sig över ”mångdubbelt fler vargar”. Dock är problemet det motsatta. Vargens situation är ett tydligt exempel på vad som händer eller har hänt i Sverige när man från myndighetshåll under många år har vantolkat artiklarna i art och habitat-direktivet.

I Sverige ligger nu den svenska vargstammen under den så kallade miniminivån för ”gynnsam bevarandestatus” och licensjakten för 2019 är därför stoppad av Naturvårdsverket.

Svenska djurrättsorganisationer stödjer det förslag som EU-kommissionen har lagt fram. Vi ser förslaget som ett försök att rätta till allvarliga missförhållanden och det är enligt vår bedömning ett steg i rätt riktning.
De svenska myndigheterna har inte följt intentionerna i EU- Kommissionens Art- och habitat-direktiv och därmed medverkar myndigheterna till att underminera Sveriges rovdjurspopulationer. Man har också satt sig över EU:s så kallade gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet, som innebär att man i Kommissionen värnar om en hållbar bevarandestatus för de skyddade/rödlistade rovdjuren i Europa.
Jaktbolag säljer ut mycket inkomstbringande troféjakter till utländska jägare
Jägareförbundets uttalande i Ekot var en partsinlaga, likaså Christoffer Fjellner inlägg i Aftonbladet. Deras intressen strider mot direktiven i art- och habitatdirektiven.

Svenska jägarförbundet har intresse av att både licensjakt och skyddsjakt inte ska begränsas av EU-direktiven, eftersom dessa jakter alltmer utvecklats till kommersiella trofé- och nöjesjakter. Jaktbolag säljer ut mycket inkomstbringande troféjakter till utländska jägare.

Det är viktigt att EU:s regler i art- och habitatdirektivet ”Kommissionens revideringar om strikt skyddade arter av gemenskapsintresse enligt livsmiljödirektivet” får genomslag i svensk rättstillämpning.

Margareta Sturemyr, vice ordförande, Jaktkritikerna

Translate »