Refresh loader

181209: Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

Home > 181209: Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

181209: Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

https://www.su.se/forskning/profilomr%C3%A5den/klimat-hav-och-milj%C3%B6…

Enligt en ny studie från Stockholms universitet, är det inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar – det är främst Klimatförändringar, övergödning och fiske, som är de verkliga problemen.

Margareta Sturemyr/Jaktkritikerna

Translate »