Refresh loader

Björnjakt

Home > Björnjakt

Björnjakt

Licensjakt kommer alltså återigen att bedrivas på ett rödlistat rovdjur i Sverige. Trehundra björnar kommer att dödas. De får jagas med två lösa hundar. Ofta används de lite nyare plotthundarna som är mycket starka och uthålliga. Björnarna utsätts för en mycket stor stress och deras kroppstemperatur stiger lätt till farliga nivåer. Björnen är nu inne i en period då den behöver äta mycket och lägga på sig ett fettlager inför den kommande vinterdvalan. Eftersom den skandinaviska vintern är mycket lång behöver björnarna samla extra mycket föda. När jakten börjar blir de emellertid störda i sitt sökande efter föda. Björnens föda består nu mest av bär och den behöver sin syn för att leta efter föda. Men när skogen fylls av jägare och hundar övergår björnen till att istället söka föda nattetid. Detta gör det svårare för björnen att hitta tillräckligt med föda. Användande av åtel vid björnjakt är tillåten. Från och med den 15 juli i år fick jägarna lägga ut åtel. Det är mat som läggs ut på en viss plats och björnen lockas på så vis att dagligen komma till denna plats för att äta. Och så plötsligt en dag blir den för människor naturligt skygga björnen exponerad och utsatt för aggressiva hundar och jägare. Björnmamma och björnunge har självklart extra svårt att snabbt förflytta sig från platsen, vilket självklart är oerhört stressande för dem båda. När björnjakten är över   tar älgjakten vid, även den med lösa hundar vilket fortsatt stressar hundarna. Björnen kan ju inte veta att det inte är den som nu ska jagas. Det är ett stort problem med så kallade överlappande jakter. Jaktkritikerna anser det mycket viktigt att få bort löshundsjakten. Även jakt med åtel som vi anser oetiskt. Och vi vill helst att jakten på den rödlistade björnen stoppas helt.

Translate »