Refresh loader

Category : Om Jaktkritikerna

Home > Archive for Om Jaktkritikerna

Välkommen till Jaktkritikerna! Bli medlem!

Jaktkritikernas Årsberättelse 2021

BLI MEDLEM -KLICKA HÄR!

Om oss

Jaktkritikerna är en politiskt obunden ideell förening som för de vilda djurens talan. Jaktkritikerna bildades 1987 och hette ”Riksföreningen hänsynsfull jakt” fram till 2009, då vi bytte namn till Jaktkritikerna.

Vi vill arbeta för att minimera jakt på vilda däggdjur och fåglar, ifrågasätta jaktmetoder och avskaffa jakt för nöjes skull. Vi värnar om alla arter.

Jaktkritikerna slår fast att de vilda djuren har rätt till ett liv i sin naturliga miljö och är dessutom en tillgång för oss alla som rör oss i skog och mark att uppleva. Djuren skall inte objektifieras eller enbart betraktas som en resurs att jaga för de 2,5 % av vår befolkning som är jägare.

Djuren skall inte heller okritiskt förföljas på grund av ekonomiska särintressen.

Vi arbetar för att vara den motvikt till jakt som krävs, för att värna om den naturliga mångfalden och ta hänsyn till antalet arter och antal individer. 

Våra sponsorer

 • Veganos Cafe, Uppsala
 • Malmö Djurskyddsförening

Vår vision

Avskaffa nöjesjakt och plågsamma jaktformer

Att döda djur för nöjes skull är grymt, onödigt och har ingen plats i ett civiliserat samhälle. Människan har ingen rätt att ta djurens liv vare sig som rekreation, avkoppling eller för spännings skull. Dödandet utarmar naturen och riskerar den biologiska mångfalden, än mer i tider av klimatnödläge.

Vi vill se en natur där man värnar om djurens rätt och där människan kan njuta, och vistas med respekt för djuren, i det som är deras enda hem. Vi vill inte se vår allemansrätt begränsas av omfattande jakt.

Vi menar att alla djur skall finnas till för sin egen skull och att levande djur i harmoni är den viktigaste länken till allas vår gemensamma överlevnad på jorden.

Vi verkar för att;

 • föra de vilda däggdjuren och fåglarnas talan
 • förändra den svenska jakten i en riktning som svarar för en modern och upplyst syn på levande och kännande varelser
 • djur- och naturorganisationer ska ha ett starkare inflytande vid avgöranden rörande den svenska faunan, inte som idag styras av jägarintressen, skogsbolag och lantbrukare
 • viltförvaltning, viltvård, viltövervakning och rovdjursinformation inte skall inte skötas av jägarintressen subventionerade av staten
 • en Djurskyddsmyndighet, med en ministerpost för vilda och tama djur, inrättas
 • införa en djurskyddslagstiftning som också gäller de vilda djuren
 • väcka intresse och förståelse hos allmänheten om de vilda djurens betydelse för vår natur
 • värna olika arters naturliga miljöer

Vad gör Jaktkritikerna?

 • Vi är aktiva i media gällande de vilda djurens rätt och människors rätt att få uppleva en rik natur.
 • Vi bevakar vad som händer gällande jaktfrågor och kämpar mot plågsam jakt och jakt för nöjes skull.
 • Vi bekämpar all typ av troféjakt och jakt som tävlingsform, tex Rovdjurskampanjen.
 • Vi utarbetar remissvar och bearbetar myndigheter, riksdag och andra organisationer gällande de vilda djurens rätt.
 • Vi informerar och upplyser allmänheten om de vilda djurens situation.
 • Vi arbetar för att all viltvård, viltförvaltning och viltövervakning ska handläggas av opartiska experter som har ett större perspektiv än jägarorganisationer och länsstyrelser dominerade av jägare.
 • Vi överklagar jakter som vi anser bryter mot gällande lagstiftningar.
 • Vi arbetar för att jakt med lös-hund avskaffas. En jakt som är riskfylld för hundarna, plågar viltet, förstärker konflikter människor emellan och människa – rovdjur.
 • Vi arbetar för att jakt med blyammunition förbjuds.
 • Vi ger ut tidskriften Jaktdebatt och ett digitalt nyhetsbrev.
 • Vi ordnar olika aktiviteter för våra medlemmar; utflykter, studiebesök, föredrag, studiecirklar.

De vilda djuren behöver din hjälp, bli medlem!

Translate »