Refresh loader

Fiskarna dör långsamt

Home > Fiskarna dör långsamt

Fiskarna dör långsamt

Fråga

Det är lättare att uppfatta djurplågeri om djuret hörs skrika. Av denna anledning tänker inte fiskare på att fiskar som fångats plågas när de sprattlande får ligga att långsamt dö av syrebrist. Det kommersiella fisket med nät medför oerhört djurplågeri.  Amatörfiskare (nöjesfiskare) brukar oftare döda sin fångst och inte låta  den kvävas till döds.

Svar från föreningen

Visst har du helt rätt när det gäller fisket som djurplågeri. All modern forskning visar också att fiskar har ungefär samma kapacitet för lidande som däggdjur och fåglar. Det är kanske inte enbart det att fiskar inte kan skrika – de har heller inte ansiktsuttryck som vi kan tolka.

Jag är ledamot i Uppsala djurförsöksetiska nämnd och vid ett utbildningstillfälle för oss så föreläste en forskare från Evolutionsbiologiskt Centrum  om fiskar och deras sinnesorgan och hjärna. Vi frågade bland annat om det här catch and release fisket då man släpper tillbaka den fångade fisken och han sa att de väldigt lätt får skador i huden och att dessa faktiskt är både smärtsamma och kan bli livshotande på grund av sekundära svampinfektioner. Dessutom får de förstås skador i munnen av kroken, men han ansåg att dessa var mindre allvarliga och läktes snabbt.

Jag frågade honom vad fiskar dör av när de ligger på land eftersom ju fiskarnas gälar faktiskt är effektivare än våra lungor när det gäller syreupptagning. Jag fick svaret att de fina strukturerna i gälarna faller ihop när fisken tas ur vattnet vilket gör att de kvävs fortare än de skulle gjort av enbart syrebristen. 

Translate »