Refresh loader

Jakt i naturreservat

Home > Jakt i naturreservat

Jakt i naturreservat

Fråga

I ett närbeläget litet naturreservat i Höörs kommun bedrivs det mycket aggressiv jakt. Där finns åtminstone 6 jakttorn (tryckimpregnerat, massor av gamla torn slängda i högar. Där finns två matningsstationer med vildsvinsmatning, halm och viltkameror. Man har kört fram med stora bilar ut i terrängen till den ena matningsstationen med djupa hjulspår som följd. Vid ett tillfälle för några veckor hade man spärrat av stigen in på området med “jakt pågår” skylt. Det hela verkar mycket märkligt. I länstyrelsens beslut och skötselplan står det något diffust om jakträttsinnehavare men inget som jag förstår hur man kan följa upp. Jag skulle vilja ha litet råd om vad man kan göra för att påverka detta. Jakt i naturreservat borde vara absolut förbjudet. Någonstans ska man kunna gå i skogen utan att riskera att trampa in i någons skottområde. Tacksam för tips.

Svar från föreningen

Jag känner igen problemet. Det är dock inte tillåtet att spärra vägar (stigar) utan allemansrätten gäller. Jag har träffat på jägare som sagt att jag får gå på egen risk och kanske det är säkrast då det ju händer olyckor som för något år sedan då en skidåkare sköts till döds.

Personligen har jag varit med om att ett naturreservat har bildats men med förutsättningen att markägare (jägare) har fått behålla jakträtten. Vi i föreningen anser att jakten oftast inte påverkar reservatets syfte men att rätten inte ska vara ärftlig utan upphöra då den nuvarande markägaren (jägaren) dör. Tyvärr känner jag inte till att detta har förekommit.

Många jaktlag brukar dock inte jaga på lördagar och söndagar och om detta inte gäller i ditt område kanske det vore något att föreslå länstyrelsen att framhålla för jaktlaget. Kanske också jakten skulle kunna senareläggas på året då det inte är lika skynt att komma ut i naturen. Ring och prata med någon handläggare på länstyrelsen.

De skador och nerskräpning som du berättar om bör ju också anmälas till länstyrelsen eftersom det knappast ska få förekomma i ett reservat.

Svar från länsstyrelsen

Hej!

När det gäller jakten så är den inte reglerad i reservatet. Det beror dels på att den förra ägaren har kvar jakträtten ett antal år och dels att den inte ansetts vara viktig för att bevara de värden som reservatet är avsett att värna.

Vid bildande av naturreservat ska vi bara ha de inskränkningar som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet. I detta fallet är det bara syftet att på sikt utveckla friluftslivet i området som kunde vara skäl att begränsa jakten. Nu bedömdes det inte som möjligt eller angeläget att göra det ännu utan det får i så fall anstå tills vi hunnit jobba mer med friluftslivet i området. Här vid Västra Bosjöklosterhalvön får man även ta hänsyn till att rv 23 går intill och ingen är hjälpt av att vi får fler viltolyckor.

Däremot så framgår det av dina uppgifter att det kan behövas tittas på hur jakten bedrivs och om man brutit mot andra reservatsbestämmelser. Jag kommer att ta kontakt med markägaren för en diskussion kring detta.

Att ha ett allmänt jaktförbud i naturreservat är inte aktuellt och inte heller önskvärt. I många fall är det tvärtom nödvändigt för att bevara de värden som reservaten är avsedda att skydda. Det är till och med så att vi nu med den ökande vildsvinsstammen måste ta till skyddsjakt inom de reservat som har jaktförbud för att komma till rätta med de problem som uppstått.

Tyvärr tror jag inte att vi har någon sammanställning på vilka naturreservat som har jaktförbud men det är möjligt att vi ska plocka fram en sådan för att kunna ge besökare den servicen inför naturutflykter på hösten-vintern.

Med vänlig hälsning

Jörgen Nilsson
Naturvårdsförvaltare / Naturvårdsenheten

Kommentar av frågeställaren

Jag noterar att det inte görs någon skillnad på skyddsjakt, vilket man får ha en realistisk syn på, och okynnesjakt av räv, grävling mm. i ett naturreservat. Man får väl anta att länsstyrelsen håller sig till principen att naturvård är något som i först hand bedrivs med gevär och motorsåg. Frågan är vad som är konstruktivt och hur man kan påverka ett steg i rätt riktning.

Jakten sker alltså på “eget initiativ”?

Svar från föreningen

Du har helt rätt att skyddsjakten sker på enskilt initiativ ( enl bil 4 jaktförordningen) för skydd och ungar av tamdjur och olägenheter på soptippar. I en motion till riksdagen vill Sten Bergheden (M) att regeringen undersöker möjligheten att få undantag från EU:s fågeldirektiv för att kunna införa allmän jakttid på korp. Motionen kommer med största sannolikhet att avslås.

Translate »