Refresh loader

Jakt på korp

Home > Jakt på korp

Jakt på korp

Fråga

Läste i Jaktdebatt och artikeln “Djuren som skjuts i vår natur” och den statistik som redovisas, att korp skyddsjagas och till ett antal av ca 500 individer årligen. I vilka sammanhang, av vilka skäl och i vilken form av skyddsjakt bedrivs den skyddsjakten?

Svar från föreningen

Skälet till korpjakten är att de ingår i de s k viltvården, som omfattar ca 350 000 individer per år. I “viltvården” är det framför allt kråk- och måsfåglar men också rävar, grävlingar, mård m fl som ingår. Vi i Jaktkritikerna anser att denna jakt är ytterst oetisk och borde förbjudas då dessa djur endast dödas endast för att jägarna inte vill ha de i naturen och att de aldrig tillvaratas utan bara kastas på sophögen.

Läs gärna “Vår fågelvärld” (Sveriges ornitologiska förenings tidskrift) nr 6 2011: Ledaren “Vem vill skjuta en nötskrika” och artikeln “Korpkrig på soptippar”.

Translate »