Refresh loader

Överklaganden under 2017

Home > Överklaganden under 2017

Överklaganden under 2017

Överklagande: Jaktkritikerna överklagade Licensjakt på lodjur till 11 Länsstyrelser 2017-02-28. I detta mål fick Jaktkritikerna talerätt enligt Förvaltningsrättens dom i Luleå beslut 2017-03-03.

Överklagan: Jaktkritikerna överklagar Naturvårdsverkets beslut av skyddsjakt på Vikaresäl, 2017-04-30

Överklagan: Skyddsjakt på Gråsäl.  Jaktkritikerna har 2017-09-19 överklagat en dom i mål om skyddsjakt på knubbsäl till Mark o Miljödomstolen i Vänersborg och begärt prövningstillstånd i detta mål

Överklagan: Jaktkritikerna har 2017-09-05 överklagat beslut om skyddsjakt på två vargar, till Förvaltningsrätten i Luleå. (i Tassåsens och Handölsdalens samebyar) Föreningen mottog 2017-09-15 dom i detta mål från Förvaltningsrätten i Luleå, där förvaltningsrätten avslår överklagandet. Jaktkritikerna överklagade Förvaltningsrättens beslut och ansökte om prövningstillstånd till Kammarrätten i Sundsvall.

Överklagan: 2017-09‐20 gällande skyddsjakt efter en varg i Riala, Brottby, Norrtälje till Länsstyrelsen i Stockholm. Jaktkritikerna överklagade Förvaltningsrättens beslut och ansökte om prövningstillstånd till Kammarrätten i Sundsvall 2017-09-22, överklagandet prövades inte av Kammarrätten. Jaktkritikerna skickade en begäran om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen 2017-10-06.

Överklagande: Jaktkritikerna överklagade 2017-11-01 licensjakt på varg 2018.

Överklagan: Jaktkritikerna överklagade Länsstyrelsen Värmlands läns beslut 2017-11-09 om skyddsjakt efter fyra (4) vargar i delar av Arvika och Sunne kommuner till Förvaltningsrätten i Luleå.

Överklagan: Jaktkritikerna överklagade Länsstyrelsen i Jämtlands läns förebyggande beslut om skyddsjakt på åtta lodjur, till Förvaltningsrätten i Luleå 2017-11-26.

Överklagan: Jaktkritikerna överklagade Länsstyrelsen i Stockholms beslut om skyddsjakt efter en (1) varg,  ”Grimma” i Södertörn till Förvaltningsrätten i Luleå 2017-12-06. Komplettering till föregående överklagande skickades till Förvaltningsrätten i Luleå 2017-12-10. Jaktkritikerna fick avslag från Förvaltningsrätten i Luleå, på sin begäran om inhibition av skyddsjakten 2017-12-08. Jaktkritikerna ansökte om prövningstillstånd till Kammarrätten i Sundsvall angående Förvaltningsrättens beslut att avslå vårt yrkande om inhibition och överklagade denna dom 2017-12-12.

Läs om vargen Grimmas öde: Elisabet Höglunds blogg

Translate »