Refresh loader

Aktuellt v 33:

Home > Aktuellt v 33:

Aktuellt v 33:

Vill du bli medlem i Jaktkritikerna? Då blir vi glada! Välkommen! Du behövs!

VARFÖR JAGAS DE VILDA DJUREN? Christian Jutvik, Jaktkritikerna Stockholm, startar studiecirkel i Nacka. En kurs för dig som – vill se mer djur i skogen – vill veta hur jakten påverkar våra vilda djur. Läs mer här!

Licensjakt på säl i Östersjön

Regeringen har beviljat licensjakt på säl i Östersjön. Detta på grund av att man menar att sälen negativt påverkar torskbestånden. Myndigheterna menar att sälarna äter upp för mycket av torsken och att de även förstör yrkesfiskarnas nät. Då tar man till den enda lösningen myndigheterna verkar känna till när det är något problem för oss människor och vilda djur finns i problemets närhet – nämligen att döda stora mängder med djur av den aktuella arten. Ingen hänsyn tas till sälarnas lidande och rätt att leva precis som vi. Säljakt är problematiskt och har dömts ut av veterinärer och andra sakkunniga som djurplågeri och djupt oetisk. Det är svårt att på havet träffa en säl med ett direkt dödande skott. Därför är risken för skadeskjutning stor. Det är mycket svårt att göra eftersök under vattnet i ett hav, för att inte säga omöjligt. Om sälen sen träffas av ett skott på nos och käkparti så blir det en långsam död. Döden kan inträffa först efter ca 4-6 veckor. Dessutom finns forskning som pekar på att sälarna inte har någon stor inverkan på torskpopulationen. Läs vår ordförande Richard Dehnischs insändare i DN om säljakten:

Säljakt löser inte bristen på torsk i Östersjön

En studie från Stockholms universitet från 2018 som pekar på att de största hoten mot flera fiskarter i Östersjön kommer från klimatförändringar, övergödning och fiske.

Sälar inget hot mot Östersjöns största fiskbestånd

AKTUELLT

Licensjakt på lodjur den första mars!

Licensjakten och troféjakten på våra rödlistade lodjur närmar sig! Det är en troféjakt för genom ett undantag i Cites kan jägaren behålla lodjurets klor, päls och huvudet. Sen kan jägaren visa upp sig på Facebook och stoltsera med skinnet av ett av våra vackra rödlistade lodjur – och samtidigt är vi många som gärna skulle ha önskat se detta lodjur livs levande och fri i naturen! Så för den som inte visste – trofejakt finns även i Sverige! Jakten börjar den 1 mars och pågår som längst till och med den 31 mars. Ofta är det tillåtet att i förväg ringa in lodjuren redan från den 1 februari. Tusentals jägare ringar in djuren med hjälp av skarpa, uthålliga jakthundar, ofta av typ plotthund, samt motorfordon.

Lodjuret, som inte är en långdistanslöpare, tillåts jagas av de skarpa, uthålliga rovdjurshundar som sedan 2000-talet använts i Sverige, räddar sig i träd eller låter ungarna rädda sig i träd. Begreppet ”träa” är den råaste av jaktsituationer; när man skjuter ett försvarslöst kattdjur som tror sig ha undkommit de primära förföljarna; nämligen hundarna. Det är lika oetiskt och omoraliskt som att titta de fångade ångestförlamade lodjuren i ögonen och avrätta dem när de fångats i fällor. Våra, svenska folkets fridlysta lodjur. Vid alla jakter med lösa hundar riskerar man att utsätta lodjursungar, vargvalpar, järvungar och björnungar för förföljelse oavsett länsstyrelsers ”rekommendationer”. Många gånger i hög snö och under den hårdaste årstiden för djuren. Text av Eva Stjernswärd.

Under licensjakten 2020 får 49 lokatter skjutas i det mellersta förvaltningsområdet och 14 i det södra. För det norra förvaltningsområdet finns ännu inget beslut. Det norra förvaltningsområdet består av Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten. Beslut brukar komma i februari.

Tilldelning Mellersta förvaltningsområdet:

 • Gävleborg – 20 eller max 7 honor
 • Örebro – 7
 • Västmanland – 1
 • Dalarna – 15 eller max 7 honor över 14 kilo
 • Västra Götaland – 6
 • Värmland – Ingen jakt på lodjur 2020
 • Stockholm – Ingen jakt på lodjur 2020
 • Uppsala – Ingen jakt på lodjur

Tilldelning Södra förvaltningsområdet:

 • Östergötland – 4
 • Jönköping – 2
 • Kalmar – 8

Det är skamligt att vi utsätter de vilda djuren för dessa plågsamma jakter! Man kan tycka att vi borde ha kommit längre år 2020!

JO-anmälan 

Jaktkritikerna har 2019-10-21 anmält Naturvårdsverkets handläggare för jäv i hennes roll, som handläggare av Jakttidsberedning/översyn av jakttider. Jaktkritikerna skriver i sin anmälan att NV har i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor och det är av vikt att den som skall handlägga ett ärende är opartisk. Handläggaren driver bland annat ett jaktbolag/jaktturism – Sanux AB. Hon är själv aktiv jägare och har tills alldeles nyligen agerat frontfigur för ”JAQT”, i Stockholm. Ett kvinnligt nätverk inom Svenska Jägareförbundet, där handläggaren bland annat verkat för att öka antalet kvinnliga jägare. En så specifik roll inom Svenska Jägarförbundet, med färska kopplingar till alla dem som har direkt och aktuellt intresse av jakt, jaktturism och utökning av jaktmöjligheter, inger icke förtroende hos den majoritet som inte jagar. Framförallt är både bisysslor och jäv av den art att detta inte kan förbises i en så unik situation som att projektleda jakttidsberedningen, giltig sex år framåt. Jaktkritikerna har därför begärt att JO omgående granskar det relaterade fallet och tar ställning till åtgärder då processen med jakttidsberedningen är i sitt slutskede vid årsskiftet. 

Jakttidsberedningen – ett hot mot de jagade djuren?

Naturvårdsverket har lämnat in förslag på nya jakttider, 143 sidor långt. Föreningen Jaktkritikerna får inte tillträde till arbetsgruppen. Däremot har de bägge jägarorganisationerna och LRF samt skogsägarna fritt tillträde till “Jakttidsberedningen”.

Läs Jaktkritikernas yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020 paket 1

Nu har även jakttidsöversyn paket 2 kommit.

Har du en vild fyrfota vän, med brun päls, pepparkornsögon och lång luden svans?

Jägarförbunden vill att det blir lagligt att jaga din vän!

Jakttidsberedningen pågår nu. Där bestäms bland annat jakttiderna samt vilka djur som får jagas och när de får jagas. Ekorren är tyvärr bara en av många djurarter som kan komma att drabbas. Det som beslutas i jakttidsberedningen gäller sen i sex år.

I jakttidsberedningen finns representanter för de båda jägarförbunden, LRF samt Skogsägarna, alla tre har väl intresse i att de vilda djuren begränsas, hålls efter med mera, alltså via jakt. Ekonomiska intressen.

Av djurskydds/naturskydds-organisationer finns endast två representanter – en från Naturskyddsföreningen samt en från Birdlife. Jaktkritikerna har blivit utestängda från jakttidsberedningen. Det är olyckligt och felaktigt därför att jaktkritikerna är den enda organisation som står upp för alla jagade djur. De två representanterna för djurskydd som tillåts vara med har tyvärr inte stort utflytande. Det borde vara mer jämvikt bland representanterna mellan jaktintressenter och djurskyddsintressenter.

Läs Ingemar Rosbergs två artiklar nedan. Den ena om jakttidsberedningen och den andra om din vän som kan komma att jagas – en av många arter som drabbas.

Länk till insändare: Till dig som har en fyrfota vän

Nepal – landet där jakt är förbjuden!

Christian Jutvik, styrelsemedlem i Jaktkritikerna arrangerade hösten 2019 en resa till Nepal för medlemmar i Jaktkritikerna och Rovdjursföreningen. Intressant var att studera den stora artrikedomen bland vilda djur som finns i Nepal där jakt är förbjudet. Det är en avgrundsdjup skillnad om man jämför med synen på vilda djur som de styrande i Sverige har. Läs och begrunda denna reseskildring! Om Nepal kan detta – borde då inte vi här i Sverige kunna bättre än vad vi gör nu? Christian planerar en ny resa på två veckor i november 2020. Hör av dig till honom om du är intresserad: christianjutvik@hotmail.com

Klicka här och läs reseskildringen: https://jaktkritikerna.org/1626-2/

I höst arrangerar Christian en ny resa till Nepal för medlemmar i Jaktkritikerna och Rovdjursföreningen. Läs mer nedan!

Jaktkort för 100-400 kr/dag – startskottet för döden i våra skogar!

En nybliven medlem i Jaktkritikerna berättar här historien om hur skogen vid hennes hus plötsligt rensades på djur. Läs och begrunda…

Vår berättelse hade sin början för tio år sedan. Hus vid skogen, i utkanten av en liten by. Tallar och granar och svalbon under taknocken. En sjö, gamla äppelträd och vinbärsbuskar. Något att vårda och förvalta – ett äventyr med en oväntad överraskning. Vi var inte ensamma!

Se denna underbara film ”Berlins vilda rävar”. Rävar borde vara fredade! Men i Sverige skjuts mellan ca 60 000 – 80 000 rödrävar/ år!

Nötskrikan – en fågel som från jägarhåll har rekommenderats till ungdomar att “övningsskjuta” på!

Jaktåret 2015/2016 dödades enligt jägarförbundets egen statistik 33 112 nötskrikor. Hur många som blev skadeskjutna får vi aldrig veta. Jaktkritikerna säger NEJ till all fågeljakt!

Läs mer här om jakt på kråkfåglar – nötskrika, och om hur man i Tyskland använder sig av nötskrikor för att plantera ekollon!

Är allemansrätten viktig för dig? Då bör du läsa följande:

Jägarförbundet vill begränsa användandet av allemansrätten under jaktsäsongen. De vill begränsa icke-jagande människors rättigheter att vistas i naturen och till exempel plocka bär och svamp när jakt pågår. Jaktkritikerna däremot önskar att i stort sett ingen jakt ska förekomma under maj, juni, juli och augusti. Både människor och djur borde under åtminstone 1/3 av året kunna få känna sig lugna och trygga att vistas i naturen. Läs mer här!

Skogspromenad

ÄLGJAKTEN

Just nu pågår älgjakten i Sverige. Under älgjakten skjuts årligen ca 85 000 älgar enligt Jägareförbundets egen statistik. I Sverige löser ca 250 000 personer jaktkort och får jaga. En stor del av dem deltar i älgjakten, sedan tillkommer mellan 20 000 och 30 000 utlänningar som jagar. En stor del av dessa är norrmän. Många jägare rättfärdigar sitt beslut att jaga älg genom att hävda att de hjälper till att hålla naturen i balans, att de vårdar viltet. Men enligt artdatabanken så riskerar nu den svenska älgstammen att bli rödlistad. Då borde således jakttrycket på älg minskas. För övrigt kunde älgstammen hållas i balans genom att vi tillåter fler vargrevir. Artdatabanken är ett system som utvecklats för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen.

”Länsstyrelsen förbjuder sjutton jaktlag att skjuta älg i Dalsland och Bohuslän” – detta skriver GT och Expressen om den 29 september. Varje jaktlag är skyldiga att skicka in statistik på hur jakten gått det senaste året till Älgdata, länsstyrelsens system för älgregistrering. Detta har alltså de aktuella jaktlagen inte gjort, de har slarvat i flera år, och som straff får de nu inga tilldelade älgar att skjuta.

LICENSJAKT BJÖRN

UPPDATERING BJÖRNJAKT: Licensjakten på björn är avslutad. Den sista björnen sköts lördagen den 28 september. Under tiden 21 augusti till 28 september har alltså 300 björnar skjutits i Sverige. I Jämtland som haft den största tilldelningen (100 björnar) sköt på lördagen 4 björnar. De dödades i den nordvästra delen av länet. Detta är också det område som hade många verkställda skyddsjaktbeslut under våren på björn. Bland annat sköts då en björnhona med tre ungar. Jaktkritikerna motsätter sig licensjakt på våra rödlistade björnar och vill att det stoppas! Vi är även starkt kritiska till att jakt bedrevs på björnmamma med ungar!

Licensjakt björn som inleddes den 21 augusti fortgår alltjämt idag den 8 september. Efter drygt två och en halv veckas jakt återstår nu endast ett tiotal björnar att skjuta, av de 300 tilldelade. Man kan konstatera att jakten går i ett rasande tempo. Varför så bråttom? Är det då inte större risk för skadeskjutningar, felskjutningar med mera? När man läser på SVA hemsida, statistik om kön och vikt på de skjutna björnarna kan man snabbt konstatera att många ungdjur skjutits. Jakten pågår som längst till den 15 oktober.

Två misstänkta fall av jaktbrott utreds i Dalarnas län varav det ena gäller en björnhona och hennes unge som dödats. Det finns även rapporter om olaglig åtel.

Beslut om tilldelning 2019:

 • Norrbotten – 34
 • Västerbotten – 21
 • Jämtland – 100
 • Västernorrland – 45
 • Dalarna – 48
 • Gävleborg – 50
 • Värmland – 2

Jaktkritikerna reagerar starkt mot denna jakt! Vi reagerar mot användandet av åtel, lösa hundar som jagar björnen, samt att jakt bedrivs på ett rödlistat djur! Vi reagerar mot djurplågeriet i jakten!

Jaktkritikerna har överklagat licensjaktbeslut på björn 2019, till fem länsstyrelser. Nedan ett exempel på överklagandegången:

Överklagandeprocessen licensjakt björn 2019 Jaktkritikernas överklagande av länsstyrelsen i Norrbottens beslut avseende licensjakt på 34 björnar.

Björnar och andra rovdjur är viktiga för biologisk mångfald! Skydda våra björnar!

Läs Marias debattartikel “Våra svenska björnar har en viktig roll i naturen”!

Ett utdrag ur ovanstående debattartikel: “Ekosystem formas nerifrån och upp, från växter till växtätare och vidare till de stora rovdjuren i toppen av näringskedjorna. Men de formas också åt andra hållet, från rovdjuren ner till växterna. Uppifrån-ner-processen har visat sig vara starkare och vanligare än vad som varit känt tidigare och den tycks dessutom spela särskilt stor roll på våra nordliga breddgrader. Det har också visat sig att de stora rovdjursarterna inte går att byta ut sinsemellan och att tätheten av rovdjur spelar roll.

Här en artikel av Kristina Hallin om ekologiska system och biologisk mångfald

Citat från Kristina Hallins artikel: “Det finns ingen människa som har en klar överblick över ekosystemet – därför ska vi inte påverka/missbruka land eller hav”.

“Vi får aldrig glömma att vi människor är ett däggdjur som ska anpassa sig till alla andra däggdjur i det vilda. Det är dags för “samlevnad”

Några insändare angående björnjakten:

Insändare i Tidningen Syre “Förbjud jakt på björn med lösa hundar”

Debattartikel i tidningen Syre “Inte farlig bara man är varlig”

Insändare i DN “Troféjakt på björn går inte att försvara”

Christian Jutvik har varit på resa i Ryssland. Han har där bland annat spårat björn och intervjuat nationalparkschefen om viltet i den stora parken. Läs hans reseskildring!

Björnspår i Ryssland.

Glöm inte bort att läsa Hans Ryttmans BLOGG. Jaktkritikernas före detta ordförande.

“ROVDJURSRESA TILL NEPAL”

Lite lustigt namn kanske, men så blev namnet på resan till Nepal i december som arrangeras för medlemmar i Jaktkritikerna och Rovdjursföreningen. Tanken är dels att få uppleva en natur som inte påverkas av jakt, dels få lära sig om den nepalesiska, sydasiatiska, inställningen till natur och naturskydd. Det senare gör vi vid studiebesök hos någon naturskyddsorganisation och den lokala nationalparksförvaltningen. Indien förbjöd all jakt 1972. Även i grannlandet Nepal är jakt förbjuden. Läs mer här!

ROVDJURSMARSCHEN

Rovdjursmarschen är nu avklarad och vi är mycket nöjda och glada med hur det blev. Vädret var på vår sida, stämningen var på topp när vi marscherade fram på gatorna och skanderade våra slagord. Vid Sergels torg hölls flera olika fantastiska tal varav tre från olika riksdagspartier, allt under publikens jubel.

Vår aktion har även uppmärksammats i svenskjakt.se. Vi hade också en namninsamling mot björnjakten. Den finns även delad i våra Facebook-grupper för de som ännu inte skrivit under men vill göra det.

Ett mycket stort tack riktar vi till Revolution Rov som arrangerade eventet.

Nu får vi se framåt och längta till nästa års Rovdjursmarsch! Detta hoppas vi ska bli till en tradition som upprepas och bara växer för varje år som går.

Ett stort tack till alla som deltog i Rovdjursmarschen 2019!

Vi överklagar säljakten Debattartikel om säljakten

Ringduvejakten börjar 1 augusti!

Om oss

Jaktkritikerna är en ideell djurskydds- och naturvårdsorganisation som arbetar för förändringar av den svenska jakten i en riktning som svarar mot en modern och upplyst syn på levande, kännande varelser. Jaktkritikerna slår fast att de vilda svenska djuren är en tillgång för alla och de kan aldrig betraktas som enskild egendom. Jakten är en fråga som berör alla människor och inte endast jägare!

Jaktkritikerna är den enda organisation i Sverige som helt koncentrerar sitt arbete på problem och avarter i samband med jakt och förföljelse av alla vilda djur i den svenska faunan.

Vi jobbar ideellt och uppbär inga bidrag i motsats till jägarkollektivet, som med stora miljonbelopp bedriver hård lobby- och propagandaverksamhet för att Sverige skall anses som ”det mest jaktliberala i världen”. Tyvärr har både domstolsväsen, regering och riksdag på senare år låtit jaktintresset dominera över naturvårdsintresset. De vilda djuren behöver din hjälp!

Vad vill Jaktkritikerna?

 • Vi vill ändra lagstiftningen så att natur- och djurorganisationer har ett stort inflytande över vad som sker i svensk natur.
 • Vi vill vara ordinarie medlem i Jakttidsberedningen för att påverka framtida beslut.
 • Vi vill arbeta emot all form av djurplågeri i samband med jakt.
 • Vi vill få inflytande över arbetet för att bevara den av biologiska mångfalden.
 • Vi vill öka forskningsinsatserna för att belysa djurskyddsproblem i samband med jakt och jaktens betydelse för olika djurpopulationer.

Jaktkritikerna står för ett samhälle där Allemansrätten – inte Jakträtten – gäller. Jaktkritikerna vill att Allemansrätten också skall gälla för djuren!

Jaktskam?
Jakt definieras i SAOL som “fångande eller dödande av vilt genom upp­spårning, förföljande e.d.” JAKT ÄR med andra ord INTE EN SPORT, INTE VILTVÅRD – UTOM NÄR DEN SKER I DJURETS EGET INTRESSE – INTE EN KULTURYTTRING, NATURUPPLEVELSE ELLER LÄMPLIG HOBBY.

Vill du hjälpa de vilda djuren?

Bli medlem i Jaktkritikerna!

Translate »