Refresh loader

Råka

Home > Råka

Råka

Råkan (Corvus frugilegus) finns i Europa och i västra Asien. Den har även introducerats på Nya Zealand, men är så gott som utrotad där.  I östra Asien finns även underarten corvus frugilegus pastinator.

I Sverige finns råkan mestadels i Skåne, men även i andra delar av södra Sverige. Det finns även kolonier längre norrut, exempelvis i Uppland.

Råkans utseende

En juvenil råka liknar en svart kråka (Corvus corone) väldigt mycket, dock är näbben lite rakare och huvudformen är lite mer konisk. Råkan tappar inte näbbfjädrarna förrän den är omkring ett år gammal. Den vuxna råkan är lätt att känna igen på den vita basen på näbben, men den har även lite mer puffiga ”byxor”. Även om den ofta beskrivs som en svart fågel, skimrar fjädrarna i vacker purpur.

En råka är ute och går.

När råkan flyger kan man se att den har en lite mer kilformad stjärt, men inte så diamantformad som en korp. Handpennorna är också mer uttalade än en kråkas. Även om den ofta beskrivs som en svart fågel, skimrar fjädrarna i vacker purpur.

Kan bli 25 år

I det vilda kan råkan bli 25 år gammal. Det vet man eftersom tre ringmärkta råkor har hittats i Sverige de senaste åren, och de var minst 25 år gamla när de avled.

Till största delen är råkans diet vegetabilisk (i form av nötter, bär, frukter och säd), men den äter även insektslarver och annan typ av kött om det finns tillgängligt.

Råkan lever i närheten av människor under en stor del av livet. Den anpassar sig till stadslivet och väljer att vara i människans närhet.  

Oförtjänt dåligt rykte

Kråkfåglarna (vars familj råkan ingår i) har tyvärr ett oförtjänt dåligt rykte. Detta började för länge sedan, då man traditionellt förknippade kråkfåglar med döden. Idag vill många endast mata småfåglar i trädgården, men inte kråkfåglar. Man verkar inte vilja unna kråkfåglarna att äta fågelmaten man lagt ut, och den här attityden behöver verkligen förändras.

Jakt på råkor finns tyvärr fortfarande kvar och en del kommuner tycker att det är acceptabelt att döda råkor när det kommer in klagomål. Lyckligtvis finns det i alla fall två kommuner som inte väljer att döda råkor, och dessa är Tomelilla och Skurup (som även har råkan som kommunfågel!)

Råkan lever i närheten av människor större delen av livet. Foto: Henric / Jaktkritikerna

Särskilda villkor för att jaga råkan

Enligt den nya jaktförordningen från 2021-07-01, får kråkor som befinner sig i trädgården eller på en gård endast jagas under förbestämda jakttider:

  1. I en anläggning för att där förhindra skada eller annan olägenhet.
  2. På mark med jordbruksgrödor eller som används till yrkesmässig trädgårdsodling om djuren där orsakar skada på grödor och odling.
  3. Om jakten sker på särskilt uppdrag av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet   

Källor:

Jaktförordningen 26 §
Regeringskansliets rättsdatabas Bilaga 4

Mer information om råkor och andra kråkfåglar finns på råka.se.

Texten är skriven av Henric, Jaktkritikerna

Translate »