Refresh loader

Säl

Home > Säl

Säl

Regeringen har beviljat licensjakt på säl i Östersjön. Detta på grund av att man menar att sälen negativt påverkar torskbestånden. Myndigheterna menar att sälarna äter upp för mycket av torsken och att de även förstör yrkesfiskarnas nät. Då tar man till den enda lösningen myndigheterna verkar känna till när det är något problem för oss människor och vilda djur finns i problemets närhet – nämligen att döda stora mängder med djur av den aktuella arten. Ingen hänsyn tas till sälarnas lidande och rätt att leva precis som vi. Säljakt är problematiskt och har dömts ut av veterinärer och andra sakkunniga som djurplågeri och djupt oetisk. Det är svårt att på havet träffa en säl med ett direkt dödande skott. Därför är risken för skadeskjutning stor. Det är mycket svårt att göra eftersök under vattnet i ett hav, för att inte säga omöjligt. Om sälen sen träffas av ett skott på nos och käkparti så blir det en långsam död. Döden kan inträffa först efter ca 4-6 veckor. Dessutom finns forskning som pekar på att sälarna inte har någon stor inverkan på torskpopulationen. Läs vår ordförande Richard Dehnischs insändare i DN om säljakten:

Säljakt löser inte bristen på torsk!

En studie från Stockholms universitet från 2018 som pekar på att de största hoten mot flera fiskarter i Östersjön kommer från klimatförändringar, övergödning och fiske.

Sälar inget hot mot Östersjöns största fiskbestånd

Translate »