Refresh loader

EU Ändrar riktlinjerna för skadeersättning till tamdjursägare som haft besök av rovdjur

Home > Okategoriserade > EU Ändrar riktlinjerna för skadeersättning till tamdjursägare som haft besök av rovdjur

EU Ändrar riktlinjerna för skadeersättning till tamdjursägare som haft besök av rovdjur

Ändringar i riktlinjerna för statligt stöd inom jordbrukssektorn till att bättre täcka skador orsakade av vargar och andra fridlysta djur.

Kommissionen ändrar EU: s riktlinjer för statligt stöd inom jordbrukssektorn för att göra det möjligt för medlemsstaterna att bevilja full ersättning till jordbrukare för skador orsakade av skyddade djur, såsom vargar. Ändringarna gör det också möjligt att helt ersätta kostnaderna för investeringar som gjorts för att förhindra sådana skador, till exempel bygga elstängsel eller förvärva vakthundar.

Dagens beslut syftar till att öka stödet till jordbrukare i områden där stora rovdjur är närvarande.

Framgången för EU: s bevarandepolitik beror dels på en effektiv hantering av konflikter i samband med bevarandet av skyddade djur. Stöd för att hjälpa och lösa konflikter i samband med bevarandet av de skyddade djuren kan beviljas från EU-medel, särskilt inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, och från nationella medel (statligt stöd).

Reglerna för statligt stöd som gäller för ersättning för skador orsakade av skyddade djur fastställs i EU: s riktlinjer för statligt stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och på landsbygden 2014 till 2020 . Hittills kan bara 80% av investeringarna återbetalas genom statligt stöd. Genom dagens beslut ändras de riktlinjerna för att få 100%. Medlemsstaterna kommer också att tillåtas att återbetala 100% av så kallade indirekta kostnader som veterinärkostnader till följd av behandlingen av sårade djur och arbetskostnader i samband med sökandet efter försvunna djur efter en attack av ett skyddat djur.
Läs originalartikeln här: https://ec.europa.eu/info/news/amendments-state-aid-guidelines-agriculture-sector-better-address-damages-caused-wolves-and-other-protected-animals-2018-nov-08_nl?fbclid=IwAR1fFrEhdTMBD8_i-l8m5RzhCZZQx5Bi6bYhIYI4rvHTiLCvXhE_-DTBQLs

Translate »