Refresh loader

Kul att jaga? Nästa på tur blir vargen

Home > Okategoriserade > Kul att jaga? Nästa på tur blir vargen

Kul att jaga? Nästa på tur blir vargen

Vargar i siffror

Om en månad (senast 1 oktober) kommer länsstyrelserna att presentera hur många vargar som ska skjutas i licensjakt från den 2 januari 2024. Utgångspunkten är de 450 vargar som ingått i den vargräkning som gjorts under 1 oktober 2022 till 31 mars 2023. Det tas inte hänsyn till kända döda vargar utan dessa ingår i siffran. Antalet måste därför räknas om. Forskare har räknat ut att ungefär 20% av vargarna dödas i illegal jakt, de drar vi bort först, 90 vargar. Kvar är 360 vargar. Sedan drar vi bort de som dödats i legal jakt (licens- och skyddsjakter) och som exempelvis blivit påkörda vilket är 72 vargar under samma period (1/10-31/3). Kvar har vi nu 288 vargar. Utöver det dör också vargar naturligt. Hur många dessa är vet man inte. De hittas sällan. En varg i Sverige har kort levnadstid, ungefär 3-4 år. Gissningsvis dör ca 25 vargar naturligt varje år, Vi är alltså nu nere på 263 vargar, långt under gynnsam bevarandestatus.
Årets vargar räknas alltid in året efter eftersom de inte fanns när räkningen gjordes. Vargvalpar har dessutom hög dödlighet. Nära hälften dör första året (25-70%).

Hur många vargar som kommer att skjutas 2024 är alltså ännu inte klart. Det brukar ligga på runt 10% men med en lantbruksminister som tycks ha tagit det till sin livsuppgift att döda så många vargar det går så vet man inte. Skulle det bli som i år med 75 vargar + 20 i skyddsjakt, alltså runt 100 ligger den vuxna stammen på 160-170 vargar och vi börjar närma oss utrotning igen. Vargen som är har mycket starka familjeband skadas av att revir skjuts bort. Det är risk för att ensamma nio månaders valpar som ännu inte kan skaffa mat själva blir ensamma kvar.

Att Sverige bryter mot lagar när det skjuts rödlistade och fridlysta arter påverkas inte nämnvärt vid besluten. Det finns ett tryck från jägare, bönder och renägare att det ska få finnas minimalt med varg. Trots stora rubriker i media tar vargar minimalt med får och lamm. Av en halv miljon får och lamm tar vargar runt 200.-400. Det är mindre än en procent. När det gäller nötboskap är siffran ännu lägre. Cirka 1-3 nötboskap av en och en halv miljon årligen. Att vargar tar tamboskap beror nästan uteslutande på att det är dåliga stängsel. Och det är ofta öppet mot vatten där vargar kan simma in.
Djurägarna får ersättning för sina djur av länsstyrelsen.

Om djurägarna sätter upp bra stängsel, helst RAS (rovdjursavvisande stängsel) minskar riskerna drastiskt. Utöver det kan man gå runt hagar och avsätta människolukt, Läs här om andra digitala åtgärder som kan göras. Ersättningen för sådana stängsel måste också höjas. Men, det måste finnas en vilja att samexistera. Det gör det tyvärr inte idag.

Translate »