Refresh loader

Lodjursjakten – alla beslut för 2023

Home > Okategoriserade > Lodjursjakten – alla beslut för 2023

Lodjursjakten – alla beslut för 2023

Besluten om hur många lodjur som får skjutas i varje län beslutas av länsstyrelserna i respektive län. På Naturvårdsverkets webbsida Rovdjursförvaltning kan man läsa bland annat följande:

“Naturvårdsverket ansvarar för de nationella förvaltningsplanerna som anger mål och ramar på en mer övergripande nivå. Länsstyrelserna har ansvaret för att, tillsammans med länens viltförvaltningsdelegationer, tar fram planer för den regionala nivån.

Men i viltförvaltningsdelegationerna som har ett stort inflytande är jaktintresset kraftigt överrepresenterat. Naturskyddet är i minoritet. Det är alltså i princip jägare som beslutar om denna jakt. Nånting som måste ändras. Naturskyddsorganisationerna måste få större inflytande.

I varje läns beslut finner du vilka regler som gäller för just det länet. Flera av beslutet har likartade regler. Till exempel är det ofta tillåtet att använda motorfordon för att spåra lodjuren. Man får dock endast köra på vägar. Två hundar får släppas efter varje lodjur. Hagelvapen får ofta användas och lodjuren får jagas från en timme före solens uppgång till en timma efter solens nedgång, det vill säga när det är mörkt. Men då får jakten endast bedrivas som vakjakt och smygjakt och inga hundar släppas. Läs gärna besluten för att förstå hur hemsk denna är!

Länen som sticker ut – många lodjur får dödas här:

Här finner du nu samtliga beslut för licensjakt efter lodjur 2023: Aktuella beslut om licensjakter

Västernorrland tillåter fällor

Här finner du Beslut om licensjakt efter lodjur i Västernorrlands län 2023

Igår kom även beslutet från Västernorrlands län. Där får högst tolv lodjur dödas. I beslutet står att fällor får användas. Dessa fällor är så kallade levandefällor som lodjuret blir instängt i levande. Jägaren kommer sen och skjuter lodjuret. Att bli instängd i en fälla orsakar stor stress för lodjuren som river av sig klor och biter sönder tänder i sina försök att komma ut. Däremot får i Västernorrland “jakt inte ske från
motordrivna fortskaffningsmedel.
Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.

Ett lodjur som sitter fångad i en fälla är också i en mycket utsatt situation om en rovdjurshatande person närmar sig fällan. Lodjuret har ingen chans att fly undan och kan hjälplös bli utsatt för extrema grymheter om det vill sig riktigt illa. Det finns människor med ett mycket stort rovdjurshat. Det finns heller ofta inga vittnen till vad som händer.

I den så kallade “jakthärvan” i Norrbotten utsattes flera rovdjur för mycket sadistiska handlingar. Och på en av jägarnas mobilfilmer kunde man sedan se hur ett lodjur fångat i en fälla utsätts för grymheter. En tjock gren sticks in i fällan och petar lodjuret i sidan samtidigt som två hundar står nära gallret och skäller konstant på lodjuret. Lodjuret torterades alltså innan det dödades. Detta visas i filmen nedan. VARNING FÖR MYCKET OTÄCK FILM!

Klicka på länken här för att se filmen: Mobilfilm från jaktbrottshärvan i Norrbotten – Lodjur plågas i fälla

Skriv gärna till länsstyrelserna och säg vad du tycker om lodjursjakten.

Adresser och telefonnummer för att kontakta länsstyrelserna:

Kalmar – Ange diarienummer 8232-2022
Beslutet har fattats av vikarierande landshövding Johan Blom
Föredragande: stf. avdelningschef Fredrik Ustrup

fredrik.ustrup@lansstyrelsen.se
010 – 223 84 48

Länsstyrelsen:
kalmar@lansstyrelsen.se
växel: 010-223 80 00.

Gävleborg – Ange diarienummer 10806-2022
Beslutet har fattats av avdelningschef Joel Isensköld
föredragande: vilthandläggare Simon Viklund

joel.isenskold@lansstyrelsen.se
010-225 13 08

Länsstyrelsen:
gavleborg@lansstyrelsen.se
Växel 010-225 10 00

Östergötland – Ange diarienummer: 21816830-2022
Beslutet har fattats av enhetschefen Marie Larsson
Föredragande: Jim Forsberg
I den slutliga handläggningen har också naturvårdshandläggaren Adam Bergner,
länsjuristen Kjell Hemblom och enhetschefen Susanne Boe Skåmedal medverkat.

Enhetschef Marie Larsson
marie.d.larsson@lansstyrelsen.se
Telefon 010-223 52 67

Länsstyrelsen:
ostergotland@lansstyrelsen.se
Växel: 010-223 50 00.

Jönköping – Ange diarienummer 8151-2022
Beslutet har fattats av enhetschef Henrick Blank
Föredragande: vilthandläggare Linda Andersson.
I den slutliga handläggningen har också länsjurist Mats Åbom medverkat.
Enhetschef: Henrick Blank
Henrick.Blank@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 63 69

Länsstyrelsen:
jonkoping@lansstyrelsen.se
Växel:  010-223 60 00.

Dalarna – Diarienummer 15099-2022
Beslutet har fattats av avdelningschef Björn Forsberg
Föredragande: vilthandläggare Erik Matsson
I den slutgiltiga handläggningen har även jurist Karin Kjellin medverkat.

Bjorn.Forsberg@lansstyrelsen.se
010-2250239

Länsstyrelsen:
dalarna@lansstyrelsen.se
Växel: 010-225 00 00

Skriv med egna ord. Här några argument du kan använda om du vill:

  • Lodjuret är en strikt skyddad art och får inte dödas avsiktligt enligt EU:s naturskyddslagstiftning art- och habitatdirektivet. Jakten är alltså ett brott mot art- och habitatdirektivet.
  • Det är förbjudet enligt art- och habitatdirektivet ”att avsiktligt störa dessa arter, särskilt under deras parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder”. Ändå jagas nu lodjuren i sin parningstid. Även det ett lagbrott alltså.
  • Trots att handel med skinn och kranier är förbjudet görs undantag. Med ett citesintyg från Jordbruksverket kan jägaren få tillstånd att bedriva handel med skinnet och kraniet.
  • Lodjuret är klassat som Sårbar i den svenska rödlistan för hotade arter. Det finns endast (enligt Naturvårdsverkets beräkningar) ca 1454 lodjur i Sverige. Varför jaga när de är så få?
  • Lodjuret är skyggt och ofarligt för människan.
  • Lodjursmamman åtföljs vid jakten av sin årsunge. Båda får dödas.
  • Flera län tillåter att motorfordon används. Något som vanligtvis inte är tillåtet vid andra jakter. Läs dock först vad som gäller det län du skriver till.
  • Två starka jakthundar släpps efter lodjuret – det är grymt.
  • Hagelvapen får användas i vissa län vilket ökar risken för skadeskjutningar
  • I Västernorrland får fällor användas. Se kritik mot det ovan.

Bli medlem i Jaktkritikerna och ge oss ditt stöd! Vi överklagar lodjursjakterna och många andra jakter också. Klicka här för att bli medlem

Translate »