Refresh loader

Till dig som har en fyrfota vän

Home > Jakten i media > Till dig som har en fyrfota vän

Till dig som har en fyrfota vän

Av Ingemar Rosberg med flera medlemmar i studiecirkeln Djurskydd Djurvård i Borås eller Jaktkritikerna Västra Götaland.

Vad tycker du om att Naturvårdsverket och Svenska Jägarförbundet vill låta döda din vän? Svenska Jägarförbundet har i Naturvårdsverkets jakttidsöversyn föreslagit att det ska bli lovligt att jaga och döda ekorrar och hermeliner. I Naturvårdsverkets motivering står bland annat: ”I enlighet med riktlinjerna för jakttidsöversynen, baserat på strategi för svensk viltförvaltning, ska jakt inte begränsas av omotiverade hinder, utgångspunkten är att jakt ska främjas. Ekorrens och hermelinens skinn är en användbar resurs”.

I Naturvårdsverkets förslag till nya jakttider för däggdjur står också bland annat följande: ”Vildsvin, räv, mårdhund, grävling, mård, iller, mink, hermelin, vessla, ekorre, vildkanin, mullvad, sorkar, lämlar, råttor, skogsmöss, husmus, kråka, råka, kaja, skata, björktrast, (snöskata), gråsparv, eller pilfink som kommer in på en gård eller i en trädgård och där kan orsaka skada eller annan olägenhet, får jagas av den som bor på gården eller har trädgården men saknar jakträtt och får jagas i hela landet den 1 juli–30 juni” (alltså under hela året och då även under reproduktionstiden).

Din granne kanske inte gillar att ekorren, som är din kompis, kommer in på hens tomt och är störande vid hens fågelmatare, varför hen kanske vill jaga och döda den. Detta är bara ett par exempel på en alltmer oreglerad jakt som verkar bli allt vanligare i Sverige. Man kan fråga sig vart det är på väg med den svenska jakten?

Du har väl inte blivit tillfrågad vad du tycker om detta? Naturvårdsverket och Svenska Jägarförbundet verkar inte intresserade av vad du tycker, men det stundar ju ett val. Ta chansen att fråga det parti du tänkt rösta på vad de tycker!

Artikel i tidningen Glöd. https://tidningensyre.se/2019/nummer-366/till-dig-som-har-en-fyrfota-van/

Translate »