Refresh loader

Animal Cruelty and the Sadism of Everyday Life

Home > Okategoriserade > Animal Cruelty and the Sadism of Everyday Life

Animal Cruelty and the Sadism of Everyday Life

Animal Cruelty and the Sadism of Everyday Life
New studies shed light on the psychology of animal cruelty.

I  länken ovan framgår det att det finns ett samband mellan de människor som i sin barndom plågar djur och de som i vuxen ålder utövar våld även mot människor. I artikeln frågar man sig varför vissa människor rycker vingarna av fjärilar och plågar ihjäl  djur av alla slag och man relaterar detta till psykologiska egenskaper som benämns “The Dark Triad” den består av tre personlighetsegenskaper-narcissism, Machiavellianism och psykopati.
Forskarna Phillip Kavanagh, Tania Signal och Nik Taylor undersökte sambandet mellan Dark Triad-variablerna kontra djurplågeri.

De fann att psykopati (en egenskap som präglades av själviskhet, brist på ånger och impulsivitet) var relaterad till att avsiktligt skada eller tortera djur, vilket var en gemensam nämnare för alla de tre Dark Triad-egenskaperna.

DEN MÖRKA TRIADEN

På nätet finns det spel (se länk nedan) där man likt den så kallade “Rovdjurskampanjen” uppmuntrat unga jägare att skjuta/döda så många djur som möjligt och ju högre poäng ju finare priser. De viltslag som ingick i kampanjen var räv, grävling, mård, mink, iller, kråka, skata, måsfågel och nötskrika.
Poäng:
Rödräv, 120 p
Mård, 90 p
Grävling, 80 p
Mink, iller, 20 p
Kråka, måsfågel, skata och nötskrika 15 p

De “skickligaste viltvårdarna” kunde samla ihop 3 000 poäng och det ger en bild av hur absurt många djur som dödades under dessa nöjesjakter.

Efter hård kritik från bland annat  Lokalgruppen Jaktkritikerna Västra Götaland av Emma, Ingemar, Inger och Kent, som i ett flertal artiklar drivit en upplysningskampanj om denna horribla jakt så har den “lagts på is”. I Skövde nyheter den 2 sep. 2016 publicerade de en artikel där de bl.a. skrev:
“… Det är inte viltvård att som segraren i senaste kampanjen döda bl.a. 28 rävar och 394 fåglar. Vi tycker att rävar, grävlingar, kråkor, skator m.fl. är intelligenta, kännande individer liksom vi människor och bör behandlas humant och med respekt”.

https://www.skovdenyheter.se/artikel/rovdjurskampanjen-medfor-en-utarmad-natur

Lokalgruppen Jaktkritikerna Västra Götaland /Ingemar Rosberg har bidragit till att
Jaktjournalen som i 15 år arrangerat “Rovdjurskampanjen nu tvingats stoppa den (för gott får vi hoppas) efter den kritik som riktats mot den.

SPEL PÅ NÄTET

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cosmicmobile.app.bugsmasher&hl=sv

“Buggar kross det är coolt, gratis spel. Börja ditt äventyr med en bugg kross nu!
Hur man spelar:
Du måste krossa buggar: kackerlackor, myror, flugor, larver. För varje krossade bugg du får poäng.”

Sammanfattning
Jaktkritikerna/Margareta Sturemyr

Translate »