Refresh loader

Blychocken i våra svenska björnar!

Home > Aktuellt > Blychocken i våra svenska björnar!

Blychocken i våra svenska björnar!

Idag på TV4-nyheterna om de sensationellt höga nivåerna av bly i våra svenska björnar.

Länk till TV4-reportage Blychocken i svenska sövda björnar – “Sensationella siffror”

Även tidskriften Forskning och framsteg hade en artikel om detta 2019. Citat från artikeln: “Svenska björnar har nästan tio gånger högre halter av bly än EU:s tröskelvärde för skador på nervsystemet hos människor. Det visar resultat från en skandinavisk forskargrupp som publicerats i Frontiers in Veterinary Science.“Men jägarförbunden vill fortsätta skjuta ut mängder med bly i vår svenska natur varje år.

Länk till artikel i Forskning och framsteg

Våra svenska björnar är alltså fullproppade med bly men jakten går alltjämt vidare i skogarna med blyammunition! När blir det ett förbud mot blyammunition?

Nästa fråga är: Hur påverkas människor på sikt av all denna bly som sprutas ut i naturen? Svenskar tycker om att vara ute i naturen och plocka bär och vandra. Förutom blyet finns alltid risken att träffas av förlupna kulor från jakt.

EUs kemikalieverk vill införa ett totalförbud mot bly i ammunition för att skydda naturen. Förbudet välkomnas av miljöorganisationer, men europeiska jägarorganisationer kämpar för att få behålla blyammunitionen.

Länk till artikel på natursidan.se: “EU närmar sig förbud för blyammunition – jägarorganisationer protesterar.

Jaktkritikerna vill att blyammuniton förbjuds.

Translate »