Refresh loader

Dödsdom över hel vargfamilj

Home > Aktuellt > Dödsdom över hel vargfamilj

Dödsdom över hel vargfamilj

Vargarna i Immenreviret i Värmland har inte orsakat människorna något besvär alls. De har aldrig rivit tamdjur, aldrig attackerat hundar, aldrig gått nära människor. Ändå har de en dödsdom hängande över sig. Hela vargfamiljen kommer att utplånas i licensjakt på varg 2022.

En medlem i Jaktkritikerna ringde upp länsstyrelsen i Värmland för att förhöra sig om varför de menar att vargfamiljen måste dö. Hon frågade länsstyrelsen hur de kom fram till de flockar de valde ut och vad deras syfte med licensjakten är.

Svaret hon fick av rovdjursansvarig på länsstyrelsen var att de valde Immen-flocken och Römskogs-flocken för att de reviren ligger i revirtäta områden och att syftet med jakten är att minska tätheten. Och att anledningen till att de ska minska tätheten är för att vissa människor då ska bli nöjda med situationen. Länsstyrelsen påstår att vargarna har hög påverkan på boende där och orsakar problem.

När vår medlem frågar då vad tex Immenflocken gjort som påverkar människorna där så mycket att de måste dö, får hon svaret: Ingenting

De har aldrig rivit tamdjur, de har aldrig attackerat hundar, de har aldrig gått nära människor, de har aldrig gjort något annat än att vilja vara en vargfamilj och leva i skogen där. Som tack för det ska hela familjen utplånas.

Rovdjursansvarig på länsstyrelsen sa även att jägarna stör sig på att vargarna påverkar älgpopulationen.

De har aldrig rivit tamdjur, de har aldrig attackerat hundar, de har aldrig gått nära människor, de har aldrig gjort något annat än att vilja vara en vargfamilj och leva i skogen där. Som tack för det ska hela familjen utplånas.

En rödlistad art som borde skyddas och vårdas jagas alltså till utrotningens gräns och man utplånar hela revir som inte orsakat människan någonting – för att jägarna inte vill ha någon konkurrent om bytesdjuren i skogen. Jägarna vill ha fri tillgång till att döda älg och rådjur. Jägarna vill även utan risk släppa sina hundar lösa i skogen.

Därför finns denna dödsdom över ett helt vargrevir.

Detta är symptomatiskt för jakten i Sverige. Den jakt som man även kallar “viltvård” handlar i själva verket om att jägarna vill ha alla bytesdjur för sig själva. Därför dödas vargar, men även räv, mård, järv och lodjur.

I beslutet av länsstyrelsen kan man läsa att jakten får bedrivas med upp till tre hundar på varje varg. Hundarna som används är ofta de nya, starka, aggressiva plotthundarna.

Vargen i Sverige är rödlistad som “starkt hotad”. Den ska inte jagas enligt lagen, men undantag görs.

Translate »