Refresh loader

Illegala jaktmetoder – björn

Home > Aktuellt > Illegala jaktmetoder – björn

Illegala jaktmetoder – björn

Att det uppfunnits nya, illegala jaktmetoder på björn kan man läsa om i Svensk polis – En tidning från polisen. Det är Roger Viklander, samordnare för jakt och viltfrågor och polisen i region nord som sen några år fått in flera tips om detta.

Det rapporteras i polistidningen om tre olika illegala jaktmetoder som man menar används av några få jägare. Samtidigt medges det att mörkertalet kan vara stort då jaktbrott är svåra att upptäcka och bevisa.

+ En metod som man misstänker har använts är att jägaren skjutit i luften och sedan falskeligen rapporterat in att björnen blivit skadeskjuten. Normalt får jägare släppa två hundar efter björnen. Men när en björn rapporteras som skadeskjuten upphör de vanliga reglerna att gälla. Då kan jägaren släppa ett helt koppel av hundar efter björnen. Man misstänker nu att så är fallet. Jägare kan ha släppt så många som sex-sju hundar efter björnen. Det som ledde fram till misstanken om detta var att Roger Viklander fick in flera tips om överhettade, utmattade björnar. En björn som på detta vis blir sönderstressad och utmattad av att jagas av så många hundar lägger sig antingen ner och skakar eller klättrar upp i ett träd…

Jaktkritikerna anser för övrigt att inga björnar ska jagas och att lösa hundar vid jakt måste förbjudas. Redan vid jakt med en till två hundar efter björn innebär det en stor stress för björnen som förutom detta även är rödlistad.

+ En annan illegal variant på björnjakt som man misstänker använts är att jägare släpper hund på björnen och sedan med hjälp av GPS på hunden genskjuter björnen genom att köra ikapp och möta björnen när den kommer fram till en väg. Polisen kom detta på spåren genom att man märkte att allt fler björnar sköts nära vägar och att det ofta var sladdspår fram mot skottplatsen, trots att jägaren uppgav att hen sprungit genom skogen.

+ En tredje variant av illegal björnjakt är användningen av illegala åtlar. Man lägger ut mat för att locka fram björnen och använder även otillåten åtelkamera.

Vad är det för sorts människor som utsätter våra björnar och alla andra djur för sådant djurplågeri som jakten innebär?!

Det är mycket svårt att bevisa jaktbrott då spår snabbt kan bli förstörda av väderomständigheter. Mörkertalet bedöms som stort.

En jägare har satt i system att använda sig av illegala metoder och sålt kött till restauranger runt om. Han har tjänat stora pengar på detta. Han är nu häktad och åtal väntar.

I framtiden kan alltfler illegala jaktmetoder komma att användas. Roger tror att användning av drönare kan bli allt vanligare. Man har redan hittat drönare i några jägares bagageutrymmen.

Straffet för grovt jaktbrott är lägst sex månader och högst fyra år.

Roger Viklander menar att det endast är ett fåtal jägare som använder dessa olagliga metoder. Polisen arbetar med att stävja dessa olagliga metoder. Men oavsett om jaktmetoden är legal eller illegal anser Jaktkritikerna att hela björnjakten är oetisk och ett djurplågeri. Dessutom är björnen rödlistad enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Jaktkritikerna vill att alla björnar blir fredade från alla jaktmetoder, såväl legala som illegala.

LÄNK till artikeln.

Translate »