Refresh loader

Jag vill inte dö fångad i en fälla

Home > Okategoriserade > Jag vill inte dö fångad i en fälla

Jag vill inte dö fångad i en fälla

english

français

español

I Sverige är det fortfarande år 2021 tillåtet att bedriva jakt på lodjur med fällor. Detta trots att flera djur- och-miljöorganisationer upprepade gånger krävt ett förbud mot användandet av fällor och även snaror. Det är länsstyrelserna som beslutar om fällor ska tillåtas i länet.

Jaktkritikerna vill se ett förbud mot att fånga lodjur (och även andra djur!) i fällor! Lodjur i fällor skadar ofta sina tänder och klor svårt när de försöker ta sig ur fällan. Träflis har hittats i magen på fällfångade lodjur. Om fällan inte vittjas ofta kan det hända att lodjuret får sitta lång tid i fällan, med all den stress och lidande det medför. Lodjuret är försatt i ett hjälplöst tillstånd utan möjlighet att fly när jägaren närmar sig. Man kan lätt föreställa sig den ofattbara stress det orsakar djuret.

När lodjur fångas i fälla händer det att det river av sig klor och biter av sig tänder i sina desperata försök att ta sig ut. Träflis har hittats i magen på obducerade lodjur som fångats med fälla. När jägaren kommer för att skjuta lodjuret har det ingen chans att komma undan. Det liknar mer en avrättning än jakt. Enligt lagen måste fällan vittjas två gånger per dygn. Men vad händer med lodjuret om jägaren glömmer att vittja fällan? Inget län har ännu beslutat om användande av fälla men det brukar oftast tillåtas i de norra länen.

Ett problem med fällor är att de inte är selektiva – det vill säga, jägaren kan inte vara säker på att det djur som avsågs blir fångat i fällan. Om till exempel ett lodjur fångas i en rävfälla ska den släppas fri om den är i livsdugligt skick. Men eftersom det förekommer en hel del hatbrott mot rovdjur kan det tänkas att en rovdjurshatande jägare dödar lodjuret istället för att släppa den fri.

Ett vilt djur som fastnat i en fälla och möts av en rovdjurshatande person är försatt i en fruktansvärd situation. Det är helt försvarslöst utan möjlighet att vare sig kunna fly eller försvara sig. Detta har bevisligen hänt. I den så kallade “jakthärvan” i Norrbotten utsattes flera rovdjur för mycket sadistiska handlingar. Och på en av jägarnas mobilfilmer kunde man sedan se hur ett lodjur fångat i en fälla utsätts för grymheter. En tjock gren sticks in i fällan och petar lodjuret i sidan samtidigt som två hundar står nära gallret och skäller konstant på lodjuret. Lodjuret torterades alltså innan det dödades. Detta visas i filmen nedan. VARNING FÖR MYCKET OTÄCK FILM!

Klicka på länken här för att se filmen: Mobilfilm från jaktbrottshärvan i Norrbotten – Lodjur plågas i fälla

Denna gång avslöjades brottet och förövarna straffades. Men hur många gånger liknande saker händer får vi aldrig veta. Samhället har ingen kontroll över vare sig hur många lodjur som verkligen dödas eller hur de dödas eller hur de behandlas i fällan.

Fällor är effektiva, de jagar dygnet runt. Detta kan leda till att ett stort antal lodjur fångas och dödas. Det finns ingen möjlighet för samhället att ha kontroll över hur många lodjur som verkligen fångas i fällor och dödas.

Djurens Rätt har skrivit om fångstredskap vid lodjursjakt:

“Lodjurens klor och tänder skadas allvarligt när de försöker ta sig ur så kallade lådfällor. Insidan av fällorna visar spår av tänder och klor samt blodstänk och utstrukna blodfläckar. Skador på tänderna kan ge upphov till långvariga tandinfektioner och även orofacial (ansiktssmärta) – hos människor ansedd som en av de mest intensiva smärtorna.”

“När lodjuret försöker ta sig ur fällan utsöndras stresshormoner. Därmed ökar hjärtfrekvensen och kroppstemperaturen stiger. Den fysiska ansträngningen och stressen kan göra att lodjuret drabbas av livshotande muskelskador och cirkulationskollaps. Lodjuret som kämpar för att komma ut ur fällan förlorar även vätska och kan drabbas av uttorkning om det lämnas alltför lång tid i fällan. Lodjuret i fällan blir också utsatt för extrema väder och temperaturer. ”

WWF krävde förbud mot lodjursfälla redan 2010

WWF krävde redan 2010 förbud mot fällfångst av lodjur, med stöd av en undersökning som gjorts av SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). I rapporten från SVA konstateras att av de lodjur som fångas i fällor har 46 procent träflis i magen och minst 17 procent har skador på klorna. Skador som huvudsakligen uppstått när lodjuret försökt ta sig ut ur fällan. Man hänvisade även till att tillsynen av fällorna är mycket bristfällig och myndigheterna gör få kontroller av fällorna. En stor del av de fångande lodjuren skadas där innan de skjuts. 

Enligt 27§ i jaktlagen ska jakten bedrivas så att vilt inte utsätts för onödigt lidande. Därför borde fällor förbjudas omedelbart.

Bli medlem i Jaktkritikerna. Vi blir starkare om vi är fler. Klicka här för att bli medlem!

Translate »