Refresh loader

Rekordstor jakt på fridlysta lodjur

Home > Okategoriserade > Rekordstor jakt på fridlysta lodjur

Rekordstor jakt på fridlysta lodjur

Licensjakten på lodjur i Sverige startar den 1 mars och håller på till den 31 mars. Antalet lodjur som får dödas är i år betydligt större än föregående år. Besluten för det mellersta förvaltningsområdet och det södra visar på en mycket stor ökning i år. När nu även det norra förvaltningsområdet kommit ut med besluten visar det sig att sammanlagt 201 lodjur får dödas. År 2021 var det beslutat om 83 lodjur som fick dödas. År 2022 125 lodjur. Och i år alltså 201.

Vinterns inventering visar att lodjuren ökat i antal. För alla oss djurvänner är detta såklart glädjande. Men de är bara cirka 1440 lodjur. Vi är många som drömmer om att någon gång få chansen att se en av dessa vackra men skygga varelser. Men för jägare betyder ökningen av antalet lodjur ökade chanser att få jaga och skjuta ett lodjur. Lodjuret är rödlistat kategoriserad “sårbar” vilket betyder att det är hotat.

Detta kan man läsa på Naturvårdsverkets sida: “Naturvårdsverket fastställer miniminivåer och tillåter bara licensjakt om antalet föryngringar överstiger miniminivån inom länet. Nu anser man att eftersom lodjuren ökat i antal kan man skjuta fler av dem.” Länk: Naturvårdsverket- Jakt på rovdjur

Men populationen har varierat rätt mycket upp och ned under senare år på grund av effekterna av både illegal jakt och laglig jakt. Försiktighetsprincipen borde avgöra.

Vi vänder oss mot att djur inte får finnas i rikliga och generösa populationer. Så fort de är inom gränsen för “bevarande av djurarter” tycker jägarintressena att det är fritt fram att “bruka, skörda och använda dem som en förnybar resurs”.

Jag är inte en förnybar resurs! Jag är en levande varelse!

Norra förvaltningsområdet:

Länsstyrelsen Norrbotten skriver på sin hemsida:

Länsstyrelsen i Norrbotten kommer inte att besluta om någon licensjakt på lodjur i år. Inventeringen visar inga indikationer på att lodjursstammen återhämtat sig.

LänTilldelning lodjur 2023Tilldelning lodjur 2022Tilldelning lodjur 2021
Västernorrland128
Jämtland212417
Norrbotten
Västerbotten4513
Totalt373730

Mellersta

Mellersta förvaltningsområdet:

I det mellersta förvaltningsområdet har andelen lodjur som får dödas ökat i samtliga län utom två – Örebro län och Uppsala län. I Dalarna är det en fördubbling jämfört med år 2022. Gävleborg visar också en stor ökning. Jämfört med år 2021 är det en fördubbling. Och i Värmland får 10 lodjur skjutas – jämför med föregående två år då inga lodjur fick dödas.

Tabell mellersta förvaltningsområdet

LänTilldelning lodjur 2023Tilldelning lodjur 2022Tilldelning lodjur 2021
Dalarna1785
Gävleborg302015
Stockholm
Värmland1000
Västmanland754
Västra Götaland852
Uppsala480
Örebro2102
Totalt785628

Södra förvaltningsområdet:

I det södra förvaltningsområdet är det två län som sticker ut med en mycket stor ökning – Östergötland och Kalmar. I Kalmar ska 32 lodjur jagas av lösa, starka hundar och skjutas ihjäl, i Östergötland är det 28 lodjur.

Tabell södra förvaltningsområdet

LänTilldelning lodjur 2023Tilldelning lodjur 2022Tilldelning lodjur 2021
Blekinge
Gotland
Halland
Jönköping17108
Kalmar32128
Kronoberg904
Skåne
Södermanland
Totalt863225
Östergötland28105

Jaktkritikerna står på djurens sida. Vi kämpar för djuren! Du kan hjälpa till enklast genom att bli medlem i Jaktkritkerna. Då blir vi större och det blir mer tyngd bakom organisationen. Klicka här för att bli medlem!

Translate »