Refresh loader

Jaktkritikerna överklagar björnjakten

Home > Okategoriserade > Jaktkritikerna överklagar björnjakten

Jaktkritikerna överklagar björnjakten

De 21 augusti börjar den årliga licensjakten på björn i Sverige. I år får 649 björnar skjutas, vilket återigen är en rekordstor s.k. ”tilldelning”. Det är åtminstone 20 procent av stammen. Frågan är hur många björnar det finns kvar, med tanke på att det varit mycket stora avskjutningar sedan den senaste inventeringen 2017, både i licensjakt och s.k. förebyggande skyddsjakt i samband med renkalvningen på våren.

Målet är att skjuta ned antalet björnar till miniminivå. Det är raka motsatsen till vad Sverige är skyldigt att göra enligt EU:s art- och habitatdirektiv, där björnen tillhör de arter som är strikt skyddade – avsiktligt dödande är förbjudet. Sverige bryter systematiskt mot europeiska artskyddsregler för att tillfredsställa den resursstarka minoritet som kräver att få jaga björn trots att den är fridlyst. Det är skamligt och därför överklagar vi återigen årets björnjakt.

De länsstyrelser som beslutat om jakt är Västernorrland (85 djur), Norrbotten (70 djur), Västerbotten (81 djur), Jämtland (185 djur), Dalarna (85 djur), Gävleborg (140 djur) och Värmland (3 djur).

Translate »