Refresh loader

Jakttidsberedningen – ett hot mot de jagade djuren?

Home > Aktuellt > Jakttidsberedningen – ett hot mot de jagade djuren?

Jakttidsberedningen – ett hot mot de jagade djuren?

Uppdatering: Naturvårdsverkets förslag på jakttider finns att läsa här. Det blir en andra remissomgång då berörda intresseorganisationer men även privatpersoner får yttra sig och lämna synpunkter på detta förslag. Det är nu viktigt att så många som möjligt av oss jaktkritiker yttrar sig. Alla som har möjlighet bör göra detta. Vi kommer att lämna förslag här inom kort på hur man kan skriva, om man vill få hjälp med det. Svar på remissen ska vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 7 oktober.

Naturvårdsverket har lämnat in förslag på nya jakttider, 143 sidor långt. Föreningen Jaktkritikerna får inte tillträde till arbetsgruppen. Däremot har de bägge jägarorganisationerna och LRF samt skogsägarna fritt tillträde till ”Jakttidsberedningen”.remissversion-jakttidsöversyn-paket-1-191216

Läs Jaktkritikernas yttrande över Jakttidsöversyn 2019/2020 paket 1JAKTKRITIKERNAS YTTRANDE ÖVER PAKET 1

Nu har även jakttidsöversyn paket 2 kommit.Jakttidsöversyn paket 2

Läs Jaktkritikernas yttrande över paket 2

Har du en vild fyrfota vän, med brun päls, pepparkornsögon och lång luden svans?

Jägarförbunden vill att det blir lagligt att jaga din vän!

Jakttidsberedningen pågår nu. Där bestäms bland annat jakttiderna samt vilka djur som får jagas och när de får jagas. Ekorren är tyvärr bara en av många djurarter som kan komma att drabbas. Det som beslutas i jakttidsberedningen gäller sen i sex år.

I jakttidsberedningen finns representanter för de båda jägarförbunden, LRF samt Skogsägarna, alla tre har väl intresse i att de vilda djuren begränsas, hålls efter med mera, alltså via jakt. Ekonomiska intressen.

Av djurskydds/naturskydds-organisationer finns endast två representanter – en från Naturskyddsföreningen samt en från Birdlife. Jaktkritikerna har blivit utestängda från jakttidsberedningen. Det är olyckligt och felaktigt därför att jaktkritikerna är den enda organisation som står upp för alla jagade djur. De två representanterna för djurskydd som tillåts vara med har tyvärr inte stort utflytande. Det borde vara mer jämvikt bland representanterna mellan jaktintressenter och djurskyddsintressenter.

Läs Ingemar Rosbergs två artiklar nedan. Den ena om jakttidsberedningen och den andra om din vän som kan komma att jagas – en av många arter som drabbas.Länk till artikel: Jakttider ses över

Länk till insändare: Till dig som har en fyrfota vän

Translate »