Refresh loader

Talerätten i fara

Home > Aktuellt > Talerätten i fara

Talerätten i fara

Måndagen den 7 juni hölls en debatt om bland annat miljöorganisationers talerätt. Några riksdagspartier vill begränsa rätten för miljöorganisationer att gå till domstol. Detta är ett utskottsinitiativ  – Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU29

Talerätt är en demokratisk rättighet för att allmänheten ska ges möjlighet via föreningar att påverka ärenden som har med miljöärenden att göra, alltså vår gemensamma framtid och ett sätt att få större insyn i frågor som annars riskerar att styras/domineras av intresseorganisationer som har ensidiga motiv för dödande av vissa vilda djur

Sverigedemokraterna och Centern har skrivit riksdagsmotioner om att inskränka miljöorganisationers möjlighet att överklaga miljöärenden. I riksdagens miljö- och jordbruksutskott fick dom stöd av Moderaterna och Kristdemokraterna.

SD tycker t ex att rätten att överklaga ska gälla endast organisationer som är direkt berörda av den verksamhet man överklagar, dvs vara påverkad av det som händer i det lokala området.

Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill att miljöorganisationer ska ha oförändrad rätt att gå till domstol.

Detta är ett så kallat “tillkännagivande”. Ett sådant är ingen order från riksdagen som regeringen måste följa. Det är istället något som kan bli aktuellt efter valet. Som en borgerlig “Att göra lista”.

Miljöorganisationers rätt att överklaga bygger på Århuskonventionen som Sverige har undertecknat.

Länk: Om Århuskonventionen

Jaktkritikerna och andra organisationer som överklagar jakter kan alltså komma att drabbas av detta om det går igenom. Vi överklagar många jakter såsom skydds- och licensjakter på de stora rovdjuren men även andra djur som svanar, bävrar, hjortar med mera. Nu kan den rätten komma att begränsas om SD, C, M och KD får som de vill.

Det kommer alltså att vara debatt i riksdagen om detta, måndag 13 juni och votering/beslut kommer tas den 18 juni. Detta förfarande är identiskt med det beslut som togs i riksdagen om att minska vargstammen för knappt en månad sedan och det är i stort sett samma partier som nu ligger bakom förslaget om att inskränka talerätten.

Länk: Miljömålen – med sikte på framtiden Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2018/19:MJU18

Jaktkritikerna överklagar jakter. Det är så viktigt att försvara talerätten.

Ge oss ditt stöd genom att bli medlem! För att bli medlem KLICKA HÄR!

Translate »