Refresh loader

Vargarna mer utsatta än någonsin

Home > Okategoriserade > Vargarna mer utsatta än någonsin

Vargarna mer utsatta än någonsin

Jaktkritikerna fördömer vargjakten

Vargarnas framtid var en huvudfråga i valet 2022. Endast två partier (V och MP) stod emot trycket från jägare, bönder och renägare. Ett riksdagsbeslut togs i maj om att minska vargstammen med mer än hälften. Detta trots att all forskning meddelat det motsatta, att vargarna behövde bli många fler. Att vargar inte tillåts vandra in från öst ger stora problem med inavel som kan leda till utrotning. Vargar drabbas bland annat av kryptorkism (testikelfel som kan leda till sterilitet) och mindre kullar.

2 januari 2023 påbörjades jakten på 75 vargar i troféjakt. Trots att arten är både fridlyst och rödlistad betyder det ingenting. Dessutom får jägare/jakträttsinnehavare behålla kroppsdelar som skinnet och skallar.

Enligt förra vinterns vargräkning hade vi ca 460 individer. En ny vargräkning påbörjades 1 oktober och håller på till den sista mars. Det görs varje år. I media vill man påskina att vargarna konstant ökar men så är det inte. Vi har haft över fyrahundra vargar tidigare för att några år senare minska till gränsen för gynnsam bevarandestatus (GYBS), 300 st, alltså det antal som arten inte får gå under i individer.

ÅrAntal vargar
2011/2012235
2012/2013325
2013/2014345
2014/2015415
2015/2016430
2016/2017355
2017/2018305
2018/2019300
2019/2020365
2020/2021395
2021/2022460

Hur många vargar vi har efter denna vinter vet vi inte ännu. Vargstammen är skör. Med de förutsättningar vi har med inavel, illegal jakt och vargmotståndare. En individs överlevnad beror på dess genetik. Det är svårt för vargar att hitta en partner i vårt avlånga land med så få individer. Det är inte önskvärt att syskon behöver bilda par. Tjuvjakten beräknas till 60-80 individer om året.

Det är framför allt tre grupper som vill ha bort vargar: bönder, jägare och samebyar. Det förekommer bilder på skadade och dödade får i media med skräckrubriker. Men det är en mycket liten del boskap som dödas. Enligt Viltskadecenter dödades 286 får av varg år 2021. Det finns åtgärder som att sätta upp rovdjursavvisande stängsel (RAS) och att stängsla mot vatten vilket sällan görs. Jägare ser vargar som konkurrenter om älgar och rådjur och de anser att de har rätt att släppa sina hundar som ett kulturarv. Det är fler jakthundar som skadas eller dödas i trafiken, skottskadas eller drunknar. När det gäller renägare har Sametinget angett att ca 78-150 renar dödas av varg.

Vi kan ha förståelse för att man är rädda för vargar. Men för den rädslan måste vi hitta andra åtgärder än att döda vargarna. Det bästa sättet att bekämpa rädsla är med kunskap.

Det vi vet är att det är helt vansinnig att skjuta bort ca 25 % av vargstammen. Och, detta vansinne måste få ett slut.

Signera Jaktkritikernas petition HÄR! Vid problem med signering – vänligen försök igen! Det ska fungera, men trilskar ibland.

Bli medlem i Jaktkritikerna HÄR!Translate »