Refresh loader

Vargfrågan – aktuell i SVT senaste veckorna

Home > Jakten i media > Vargfrågan – aktuell i SVT senaste veckorna

Vargfrågan – aktuell i SVT senaste veckorna

Vargfrågan har varit mycket aktuell i SVT senaste veckorna, bland annat i progam som ”I rovdjurens spår” Avsnitt 1 , SVT 1 29 nov och i Opinion Live 6 dec.

Här följer en kortfattat sammanställning av det som yttrats i progammen:
I Rovdjurens spår från 29 november fick Gunnar Glöersen som representant för Svenska Jägareförbundet frågan, vad gör Ni för att bekämpa tjuvskytte för Ni har väl möjlighet att hitta vilka som är tjuvskyttar?  Han svamlade då om olika värderingar, bland annat viktigare att värna älgarna än vargarna samt om medborgarnas rätt att försvara sig mot naturen. Hans svar visade tydligt att Svenska Jägarförbundet står upp för tjuvjägarna samt delar deras värderingar och därför vägrar åtgärda tjuvjakt. 

I programmet intervjuades också  före detta polisen Erold Coleman, som ägnat sitt liv åt att utreda jaktbrott. Han beskrev kampen mot tjuvjakten som en brant uppförsbacke där det bara i sällsynta fall gått att sätta fast någon tjuvjägare. Detta beror bland annat på den tystnadskultur som är så vanlig samt att många poliser på mellanschefsnivå aktivt bromsar utredningar kring jaktbrott. Erold Coleman var mycket pessimistisk inför framtiden.

Opinion Live höll en vargdebatt i Torsby med 2 paneler, en med fyra jägare  samt en med fyra mer jaktkritiska personer, Jan Bergstam Svenska Rovdjursföreningen,  före detta polisen Monica Stöllman, Marlen Fuglsang (jakttillsynsman) samt djurrättsaktivisten Max Nilsson. Närvarande på mötet var också Henrik Tågmark, vice ordförande i Svenska Jägareförbundet, som bland annat nämnde att Svenska Jägareförbundet vill ha ner vargstammen till 0 individer  ( alltså önskar utrota vargen i Sverige). Han kom också med det befängda förslaget att varg enbart skulle få finnas i hägnade reservat vilket helt strider mot den vilda vargens levnadssätt. Slutligen fick han frågan vad han tyckte om att Svenska Jägarförbunds lokalavdelning Dalarna uttalat sitt fulla support för den för jaktbrott anklagade Industriledaren. Henrik Tågmark yttrade följande ”Det finns mycket sympati för den mannen”.Han lovprisade honom för att ha ställt upp för landsbygden till 100% och att det bottnade i att Industrimannen sett hur landsbygden utarmats på grund av vargen.  En av jägarna i panelen påstod att vargar kan vara farliga för människor och hänvisade till att en skötare vid Kolmårdens djurpark dödats av djurparkens vargar. Jan replikerade att vargar lever i familjegrupper och inte i flock  men i Kolmårdens djurpark hade man fört samman 8 hanvargar i en flock vilket var en helt onaturlig situation.  Marlene följde upp med  ”Ute i naturen viker vargar undan om de stöter på människor”.   Monica tog upp att jaktbrott måste beivras men det är svårt att verkställa då det är vanligt med slutna sällskap där det råder en tystnadskultur och att vissa män tar sig rätten att styra över skogarna.  Hon såg allvarligt på att man tar lagen i egna händer och avslutade med att säga ”tänk om vi skulle göra så över huvud taget i samhället  då skulle vi få ett besvärligt samhälle att leva i.” Hon tog också upp att det inte var ovanligt att preparerade åtlar hittades vid kadaver och ett av de värsta exemplen där ett stort antal djurkroppar preparerats med glykol hittades i Hofors. Marlen tog bland annat upp och ifrågasatte lämpligheten att ha hundar lösa i vargrevir.
I båda dessa program framgår det tydligt att Svenska Jägarförbundet delar tjuvjägarnas värderingar och därmed ger dem sitt stöd. De har idag ett statligt uppdrag och erhåller ca 52 miljoner kronor i bidrag. Det är orimligt att de kan få behålla detta uppdrag  samtidigt som de stödjer och skyddar tjuvjägare!

Ingemar Rosberg /Lokalavdelning Västra Götaland

Translate »