Refresh loader

Lägesrapport från Jaktkritikerna Gotland 2018-12-21

Home > Okategoriserade > Lägesrapport från Jaktkritikerna Gotland 2018-12-21

Lägesrapport från Jaktkritikerna Gotland 2018-12-21

Efter insatsen vid harjaktstävlingen i Småland har flera ”projekt” startats på Gotland. Ett handlar om Viltförvaltningsdelegationerna och det helt dominerande jaktintresset bland ledamöterna. Miljöminister Karolina Skog försökte justera obalansen genom att utöka VFD med två extra ledamöter, som skulle representera naturintressena.  I flera delegationer, däribland Gotlands, har det blivit ännu skevare genom att den nya ledamoten för naturturism och ekoturism är jägare eller sympatiserar med jaktintressen. I flera län har representanterna för naturintressena till och med  hoppat av. Inför nästa delegationsmöte den 5 maj här på Gotland ska en protestskrivelse som påtalar obalansen skickas in av mig.

Sedan är ”projekt” Djursholms jakt på gång. I det företaget finns Team Predator vars motto är ”vi är listigare än räven” och ledorden ”kommunikation, information och jaktsuget på topp”.  Så här skriver företagsledaren bland annat:  ”Vi har bra koll på när en mark är ”het” och då bör man ställa upp om vi märker att det är för mycket predatorer i marken. Speciellt när jag sätter ut fågel i aug. Här är också vildkatterna, rävar och grävling viktiga att skjuta av.” I år lanserades också en ”het” nyhet, nämligen jaktresor till Gotland och det är här, hoppas jag, vi kan engagera oss.
Förra veckan uppmärksammades flera orädda rävar i Hemse mitt på ön. Ordföranden i Jägareförbundet Gotland har fått i uppdrag att skjuta dem. På facebook blev det en ganska intensiv debatt med det positiva resultatet att de flesta som skrev var på rävarnas sida. Det blev en insändare i lokalpressen med anledning av detta (Rädda Hemserävarna).
Fler insändare följer. I början av januari ska vi ha ett rävmöte på biblioteket i Visby och planera framtiden.

Christina Åkerblad

Translate »