Refresh loader

Jaktkritikernas årsmöte 2024

Home > Okategoriserade > Jaktkritikernas årsmöte 2024

Jaktkritikernas årsmöte 2024

Jaktkritikernas årsmöte 2024 hölls lördagen 20 april på Folkungagatan 154 i Stockholm.

Marie Stegard Lind valdes till mötesordförande och Tatjana Kontio valdes till sekreterare för årsmötet. Till justeringsmän valdes Annika Anastassiou och Gunilla Svensson. Tatjana Kontio presenterade valberedningens förslag. Styrelsen blev densamma som förra året, tillika valberedningen och revisorerna.

Följande styrelse valdes:

Ordförande

Marie Stegard Lind

Ledamöter

Marie Stegard Lind

Mervi Helles, vice ordförande

Gunilla Svensson, kassör

Christina Åkerblad

Kristina Tyrenius

Susanna Melchior

Arne Ohlsson

Annika Anastassiou

Valberedning

Lise-Lotte Norin

Gunnel Söderback

Tatjana Kontio

Revisorer

Eva Thebo, ordinarie

Daniel Ekblom, suppleant

Translate »