Refresh loader

Ja till jaktförbud i Bästeträsk!

Home > Okategoriserade > Ja till jaktförbud i Bästeträsk!

Ja till jaktförbud i Bästeträsk!

Jaktkritikernas lokalavdelning på Gotland kämpar för att den nya planerade nationalparken Bästeträsk ska bli fri från jakt. Något många tror vore självklart. Men så är det alltså inte. Läs Christina Åkerblads rapport från Gotland här!

Ja till jaktförbud i den kommande nationalparken Bästeträsk på Gotland

”Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker. Skyddet behövs både för naturens egen skull och för människans. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få.” Detta skriver Naturvårdsverket och menar då exempelvis att det är förbjudet att bryta en kvist i nationalparken men att jägarna får fortsätta att döda djur. Dessutom med hjälp av lösspringande hundar.

Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Region Gotland har tagit fram ett förslag till en ny nationalpark på norra delen av Gotland som föreslås få namnet Bästeträsk nationalpark. Den blir cirka 7 000 hektar stor och invigs under 2026.

Det blir den andra i ordningen på Gotland. Den första som bildades redan 1909 är Gotska Sandöns nationalpark där det faktiskt fortfarande är totalt jaktförbud.

En första remiss är skickad och eventuella synpunkter lämnas till Naturvårdsverket senast den 14 juni. Alla kan yttra sig och vi önskar att så många som möjligt gör det med en uppmaning till jaktförbud i hela parken.

Vi vet sedan tidigare att vår chans att påverka jaktfrågan handlar om att ge sig på syftet med nationalparken.

Förslaget till syfte lyder som så: ”Bevara ett unikt mosaiklandskap på kalkberggrund med dess hällmarker, alvarmarker, våtmarker, sötvattensmiljöer, skogar och grunda havsmiljöer, samt områdets upplevelsevärden i väsentligen oförändrat skick.

Nationalparkens syfte föreslås uppnås genom att:

• inte tillåta exploatering av eller skadegörelse på mark och vegetation

• förhindra störning av djur och av upplevelsevärden

• genomföra ändamålsenlig skötsel för att bevara och utveckla områdets naturvärden

• genomföra lämpliga åtgärder för att tillgängliggöra nationalparkens upplevelsevärden för allmänheten”

Nationalparkens syfte föreslås uppnås genom att bland annat förhindra störning av djur och av upplevelsevärden

Man kan ju tro att den andra punkten tydligt talar mot jakt, men som det är i majoriteten av våra nationalparker och naturreservat, så gäller ”förhindra störning av djur och upplevelsevärden” endast allmänheten. I föreskrifterna står det också oftast att det är förbjudet att jaga, men det gäller endast 97 procent av befolkningen det vill säga allmänheten.  Läser man vidare i föreskrifterna så kommer det oftast generella undantag och nästan alltid gällande jakten. I exempelvis Gotlands 156 naturreservat är det endast inskrivet jaktförbud i två. I Gotska Sandöns nationalpark är det lyckligtvis totalt jaktförbud men i Sveriges 30 nationalparker tillåts någon slags jakt i cirka två tredjedelar.

I slutet av detta år kommer en andra remiss gällande föreskrifter och skötselplan. Hela processen är försenad och det beror främst på att staten har stött på patrull när mark ska köpas in.

Sedan förra året har lokalavdelningen på Gotland rustat till strid. Vi har startat en namninsamling på nätet – skrivunder.com. Den går lite trögt så vi måste hitta en bättre variant framöver. I augusti 2023 startade vi en namninsamling på Öster i Visby centrum. Där var vi minst en gång i veckan fram till mitten av december och samlade namn och pratade med folk. De flesta hade ingen aning om att jakt är tillåten i våra naturreservat och skrev gladeligen på för ett jaktförbud i den kommande nationalparken.

När vi slutade i december hade vi lite drygt 1 560 namn. I dagsläget planerar vi att snart sätta igång en ny period med namninsamling på Öster i Visby. Jag återkommer med uppdateringar. Under tiden kan ni väl skicka in era protester till Naturvårdsverket. Gör det innan den 14 juni.

Christina Åkerblad, Jaktkritikerna på Gotland

NATIONALPARK BÄSTETRÄSK

Här råder naturens egen ordning.

Här fälls inga träd, här skjuts inga djur.

Här lever allt efter sin egen förmåga till anpassning.

När naturen har sin gång och alla arter får klara sin

anpassning och överlevnad, är det inget nytt experiment.

Så har det varit i miljontals år, ända tills vi klåfingriga

människor började störa naturens lagar.

Vi har en hel del att lära!

Så vandra här, iakttag, njut och lär!

Ta gärna bilder, men inte växter, och stör inte djuren!

Lars Nordberg, Visby

Translate »